Stödbostäder

En stödbostad är till för dig som har en funktionsnedsättning och behöver mer stöd än vad som kan erbjudas via ett mobilt stödteam

Ett städboende kan vara utformat på olika sätt, ibland är det lägenheter utspridda i ett trapphus och ibland är det samlade lägenheter i en korridor. Ditt behov styr vilket boende du erbjuds. Här finns gemensamhetsutrymmen och tillgång till personal dygnet runt. 

Luleå kommuns stödbostäder

Sidan uppdaterades den 2 maj 2022