Boendestöd

Om du har en psykisk funktionsnedsättning kan vi ge dig stöd och hjälp i vardagen. Vi arbetar utifrån dina förutsättningar och behov.

Målet är att din självständighet ska öka. Personalen är utbildad i metoderna Ett självständigt liv (ESL), Lågaffektivt bemötande och MI.

Vårt bemötande bygger på respekt för allas lika värde och ett värdigt liv i välbefinnande. Verksamheten är HBTQI-certifierad.

Hur vi arbetar

Vi har två team, Södra och Norra, som finns i centrum på Stadshuset, Rådstugatan 11.

All personal har tystnadsplikt vilket innebär att vi inte får föra vidare information om dig till utomstående utan ditt medgivande.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på

Boendestöd Södra 0920-45 48 58, epost: boendestodsodra@soc.lulea.se

Boendestöd Norra 0920-45 48 88, epost: boendestodnorra@soc.lulea.se

Ansökan

Du kan ockå ansöka genom att kontakta handläggare vid vuxenenheten socialpsykiatri. Det gör du via Luleå kommuns kundcenter 0920-45 30 00.

Det här kan vi hjälpa dig med

Enklare matlagning

Boendestöd kan efter beslut av handläg­gare hjälpa dig med enklare matlagning, till exempel rätter som går att värma upp eller laga inom utsatt tid för besöket.

Tvätt och klädvård

Om du inte har tillgång till egen tvättmaskin kan vi hjälpa dig att boka tid i områdets tvättstuga. Du får hjälp med tvätt av kläder, handdukar och sänglinne. Vi kan även vika och lägga tillbaka den rena tvätten. Du deltar efter förmåga.

Städning

Boendestöd kan handleda och hjälpa dig med städning. Det sker i enlighet med genomför­andeplanen.

Vi utför inte storstädning så som flyttstäd, till exempel av fönster och väggar.

För att vi ska kunna göra ett bra jobb tillsammans är det viktigt att du har rätt utrustning hemma. Du bör ha dammsugare, städ­handskar, trasor, disktrasor, skurmopp, skurmedel, hink, med mera. Du deltar efter förmåga.

Medicinering

Om du inte kan ta dina mediciner själv kan Hemsjukvården delegera arbetsuppgiften till oss på Boendestöd. Det gäller också om du behöver hjälp med att ta ditt insulin. Via egenvårdsintyg kan Boendestöd också arbeta med påminnelser.

Ledsagning

Om du har svårt att komma ut och behöver hjälp med inköp, promenader eller läkarbesök kan du ansöka om stöd med det. Boendestöd använder inte sina tjänstebilar i samband med dessa aktiviteter. Transporter till och från aktiviteter sker med lokaltrafik eller alternativa färdsätt som färdtjänst.

Mat- och varudistribution

Din handläggare kan bevilja dig matdistribution. Det innebär att du kan beställa färdiglagade portioner via Samhall. Du beställer din mat en gång i veckan och har genom varudistribution möjlighet att få matvaror levererade till hemmet.

Tillsyn

Om du har behov av att någon kommer och tittar till dig har du möjlighet att ansöka om ett kortare tillsynsbesök.

Planering

Boendestöd kan vara hjälpa till med att skapa struktur i form av veckoscheman och liknande. Vidare kan Boendestöd också arbeta med påminnelser och väckningar.

Att tänka på

  • För personalens trivsel vill vi att du und­viker tobaksrökning vid våra besök. Röker du inne vill vi att du vädrar innan den planerade insatsen genomförs.
  • Vid besöken ska du vara delaktig i de aktiviteter som genomförs i enlighet med genomförande­planen.
  • I stödet ingår inte tillsyn eller skötsel av blom­mor, husdjur eller stöd vid ekonomi och admi­nistration av privatekonomi.

Avbokning

Om du av någon anledning är förhindrad att genomföra en planerad aktivitet eller åker bort är det viktigt att du meddelar oss. Avboka i god tid, antingen genom att ringa, sms, mejla eller lämna ett meddelande på vår telefonsvarare.

Sidan uppdaterades den 2 mars 2023