Anmälan från socialnämnd eller sjukvården

Om personal vid socialförvaltningen eller inom sjukvården får kännedom om att en person behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska de anmäla behov av god man eller förvaltare till överförmyndarnämnden.

När en anmälan kommer in till överförmyndarnämnden så handläggs och utreds den för att kunna avgöra om nämnden ska ansöka om godmanskap eller förvaltarskap hos tingsrätten. Nämnden kan i samband med ansökan till tingsrätten också lämna förslag på vem som ska bli god man eller förvaltare. 

Anmälan från sjukvården

Anmälan om behov av god man eller förvaltare ska göras på socialstyrelsens blankett för ändamålet. Se socialstyrelsens hemsida www.socialstyrelsen.se Länk till annan webbplats.

Anmälan från dig som arbetar inom socialtjänsten

Anställda inom socialtjänsten anmäler behov av god man eller förvaltare via den interna e-tjänsten "Anmälan om behov av god man eller förvaltare" som nås via kommunens intranät.

Gör så här:

Klicka på knappen nedan för att ta dig till intranätet.

När du är inloggad på intranätet:

  • Gå till "System" och sedan "Välj system". Sök upp E-tjänsteplattformen i listan
  • Markera rutan "Visa på startsidan". En länk till E-tjänsteplattformen kommer då att synas på startsidans "Mina system"
  • Klicka på "E-tjänsteplattformen". Detta öppnar portalen där kommunens interna e-tjänster finns
  • Skriv in "god man" i sökrutan, alternativt gå in via kategorin "Omsorg & hjälp" för att hitta e-tjänsten "Anmälan om behov av god man eller förvaltare"

Läs mer om socialnämndens anmälningsskyldighet enligt cirkulär 18:14 här. Pdf, 222.5 kB.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023