Att bli god man/förvaltare

Överförmyndarnämnden vill gärna att fler personer tar på sig uppdrag som god man eller förvaltare. Nedan kan du läsa mer om vad som krävs för att anses lämplig, vad som händer innan du får ditt första uppdrag och länken för att göra en intresseanmälan om att bli god man eller förvaltare.

Behov av fler gode män och förvaltare

Överförmyndarnämnden vill gärna att fler personer anmäler sitt intresse att få bli god man eller förvaltare.

Det finns även behov av personer som kan ta tillfälliga uppdrag, till exempel att bevaka en enskilds rätt i ett dödsbo eller vid ingående av ett avtal där den ordinarie gode mannen är jävig.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

För att få bli god man eller förvaltare ska personen enligt bestämmelserna i föräldrabalken vara rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig.

Detta innebär bland annat att du som vill bli god man eller förvaltare inte får förekomma i brottsregistret eller hos Kronofogden. Du behöver också ha god kännedom om svenska samhället, till exempel var en vänder sig för att ansöka om olika insatser eller bidrag.

Förutom detta ska du som önskar bli god man eller förvaltare kunna lämna ett lämplighetsintyg där två personer, som inte är jäviga, intygar att de anser dig vara lämplig för uppdraget.

När du anmält intresse för att ta uppdrag som god man eller förvaltare kommer du att få komma på ett personligt möte på överförmyndarexpeditionen. Under det mötet får du mer information om vad ett uppdrag innebär samt en chans att ställa frågor som du har.

Att lämna in en intresseanmälan om att vilja bli god man är inte bindande. Innan du blir förordnad till ett uppdrag lämnas alltid mer information om huvudmannen. Den tilltänkte gode mannen eller förvaltaren måste också åta sig uppdraget.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023