Förvaltarfrihetsbevis

Förvaltarfrihetsbevis är ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare. Beviset kan till exempel krävas av vissa myndigheter när du ansöker om vissa tjänster eller ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift. Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd.

Att ansöka om förvaltarfrihetsbevis

Du kan ansöka om förvaltarfrihetsbevis skriftligen eller per telefon. När du ansöker behöver du uppge personnummer och namn. Du behöver inte ange anledning till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet.

Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Luleå kommun och därefter skriver vi ut och skickar förvaltarfrihetsbeviset till din folkbokföringsadress. Du kan också hämta det personligen på Luleå kommuns servicecenter, Timmermansgatan 25.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas utan avgift.

Skicka din ansökan till:

Överförmyndarenheten
Luleå kommun
971 85 Luleå

Telefon: 0920-45 30 00
E-post: overformyndarnamnden@lulea.se

Sidan uppdaterades den 19 januari 2024