Konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning

På den här sidan hittar du information om Luleå kommuns konsumentvägledning och budget- och skuldrådgivning.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledning erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning till dig som bor i Luleå kommun.

Du kan få tester och information innan köp av vara eller tjänst. Du får möjlighet att jämföra varor innan du bestämmer dig och tips om vad du ska tänka på innan du ingår ett avtal.

Du får även information om dina rättigheter när du är missnöjd med en vara eller tjänst som du köpt. Du får veta hur du klagar på en vara eller tjänst eller vad du kan göra om motparten inte godtar ditt klagomål.

Du får information om vad lagen säger om dina rättigheter och skyldigheter samt svar på frågor om köp och avtal, garanti, bytesrätt, öppet köp, distansavtal och husköp.

Konsumentvägledningen håller föredrag i konsumenträtt och privatekonomi. Med anledning av rådande coronapandemi sker detta för närvarande i begränsad omfattning. Skolor, föreningar och andra grupper är välkomna.

Budget- och skuldrådgivning

Luleå kommuns budget- och skuldrådgivning erbjuder ekonomisk telefonrådgivning till dig som bor i Luleå kommun. Rådgivningen är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt, vi har dock underrättelseskyldighet vid misstanke om felaktiga utbetalningar av ersättningar och bidrag.

Du kan få hjälp med en överblick över din privatekonomi såsom inkomster, utgifter och skulder. Det är viktigt att planera sin ekonomi och fundera på vad som är rimliga kostnader för just ditt hushåll. Hos budget- och skuldrådgivning får du hjälp att lägga upp en budget och se hur du kan påverka din egen ekonomi. Du kan få råd om hur din ekonomi behöver förändras för att förhindra att du hamnar i en ohållbar situation och tips på hur du ska göra för att få pengarna att räcka längre. Du kan även få hjälp med exempelvis kalkyler för bil- och huskostnader.

Du kan få råd och förslag på vad du kan göra för att undvika att en skuldsituation förvärras och för att staka ut en lösning steg för steg. Du kan få hjälp med beräkningar och förslag till frivilliga uppgörelser. Skuldsaneringslagen ger de mest skuldtyngda en möjlighet att få sina skulder nedskrivna eller avskrivna helt och därigenom kunna komma ur en hopplös situation. Hos oss kan du få information om skuldsanering och vill du ansöka om skuldsanering kan du få hjälp med ansökan. Om du beviljas skuldsanering får du fortsatt stöd och hjälp under hela skuldsaneringsperioden.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 eller konsument@lulea.se. Vid telefonkontakt gör val 1 (privatperson) och därefter 2 (fastighet, gator, bygg och miljö).

Konsumentvägledningen har telefontid måndag–fredag klockan 8.30–12.00 och 13.00–14.30. Vi besvarar även frågor om budget- och skuldrådgivning.

Boka tid för budget- och skuldrådgvning

Du kan boka tid för telefonrådgivning hos budget- och skuldrådgivningen via vår e-tjänst. Bokningsbara tider läggs ut löpande. Vi ringer upp dig på din bokade tid.

Om du inte kan använda e-tjänsten kan du boka tid genom att skicka ett mejl till konsument@lulea.se. Du kan också ringa oss på 0920-45 30 00 för att boka en tid. Våra telefontider är måndag–fredag klockan 8.30–12.00 och 13.00–14.30.

Sidan uppdaterades den 15 mars 2023