EQ-mottagningen

EQ-mottagningen erbjuder stöd till dig som har svårt att hantera dina känslor, till exempel ilska eller har använt någon form av våld i en nära relation eller är rädd att du ska komma att skada någon du älskar.

Vi vänder oss till dig som fyllt 18 år och vill ha hjälp att hitta lösningar för att hantera dina känslor.

Känner du igen dig i något av följande? Hör av dig.

  • Jag känner att jag har svårt att hantera mina känslor, till exempel ilska och gör saker jag ångrar
  • När jag blir arg händer det att jag höjer rösten, skriker och säger elaka saker
  • Min partner (och eventuella barn) blir ibland rädda för mig och känner sig illa till mods
  • Jag har varit fysisk våldsam mot min partner eller är rädd att jag kan komma att bli det
  • Det har hänt att jag blivit svartsjuk och kontrollerar min partner genom att smsa/ringa ofta, kommentera dennes vänner eller utseende/klädval
  • Jag har hotat med att skada mig själv eller min partner

Vi erbjuder samtal, individuellt eller i grupp. Det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Vi för inte heller några journaler.

Vi som arbetar på mottagningen är socionomer och beteendevetare med vidareutbildning.

Kontakta oss

Du som bor i Luleå är välkommen att kontakta oss, vardagar kl. 8-17 på 0920-45 43 98. Om vi inte har möjlighet att svara lämna gärna ett meddelande i telefonsvaren så ringer vi upp.

Det går även att nå oss via mail eq@lulea.se

Luleå kommuns kundcenter kan du nå vardagar kl. 8-17 på 0920-45 30 00

Utbildningar och föreläsningar

Inga planerade utbildningar för tillfället.

Vad är våld och hur kan det behandlas?

Våld är varje handling riktad mot en annan person, som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den personen till att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill. /Per Isdal, Alternativ til vold

Våldet kan vara fysiskt, psykiskt, materiellt, sexuellt, ekonomiskt och latent.

Om behandlingen

Behandlingsstrukturen är uppbyggd av ett antal moduler som syftar till att öka kunskap och medvetande om olika sidor av våld; vad är våld, om ansvar för våld, kommunikation, konsekvenser av våld, förståelse för barns situation och behov samt alternativ till våld. Dessutom utgår man ifrån att våld utgör en säkerhetsrisk för partner och barn, därför erbjuds även partnern en samtalskontakt vid Freda-mottagningen. För detta krävs att den som går i behandling lämnar sitt samtycke.

Under behandlingen har vi möjlighet att hjälpa personer vidare till andra verksamheter. Det kan ibland uppstå behov av stöd för ett missbruk, ångest, föräldrastöd eller familjerådgivning.

Målsättningen med behandlingen är att deltagaren ska sluta använda våld.

Sidan uppdaterades den 30 juni 2023