Fågeldammen med den lilla kopian av gamla rådhuset med änder simmande omkring den

Fågeldammsparken

Invid Gültzauuddens nordöstra ände ligger en liten vid där det sedan 1960-talet finns en fågeldamm där främst vilda sjöfåglar stannar till.

Stanna och ta del av fågellivet

Den lilla fågeldamsparken är den del av promenadstråket runt centrumhalvön. Fågeldammen ligger i en liten vik som i och med landhöjningen blir allt mindre. Här kan du gå runt den lilla dammen och ta del av fågellivet. Det är många vilka sjöfåglar som stannar till och häckar i den lilla dammen.

Dammen restaurerades i början på 2000-talet och är ett omtyckt utflyktsmål.

Närbild på en and som simmar i dammen
Fågeldammen med det lilla rådhuset mitt i.

Fågeldammen renoverades i början av 2000-talet och mitt i flyter en liten kopia av det gamla rådhuset

Det går att gå längs två sidor av dammen och längst ut finns en parkbänk för en vilostund

Det går att gå längs två sidor av dammen och längst ut finns en parkbänk för en vilostund

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023