Bild på blomrabatter med stora kokiller med planteringar i. Står längs gång- och cykelvägen

Floras kulle

Längst österut efter Storgatan, vid Luleå busstation, hittar du Floras kulle. Namnet sägs komma från en kvinna vid namn Flora som testamenterade området till Luleå Kommun med villkoret att det skulle få förbli ett grönområde.

Floras kulle idag

Idag är parken en populär mötesplats i staden. Här kan du under sommarmånaderna ha en picknick i gräset eller beundra de färgsprakande planteringar som kantar den vältrafikerade gång och cykelvägen som löper genom parken. Kullen är en rofylld oas mitt i bullret av bilar, bussar och tåg.

Floras kulle är den först parken efter Järnvägsparken som möter resande som kommer med tåg. I parken står det gamla pumphuset som påminner om den tid då stans innevånare fick hämta sitt vatten ur staden brunn.

Tallarna på kullen är mycket gamla och tros ha varit unga plantor i mitten av 1600-talet.

I planteringarna längs gång- och cykelvägen som löper genom parken står stora kokiller från det gamla nja-järnverket. De användes till att flytta smält järn i verket. Nu fungerar de som stora blomkrukor.

Bild på planteringar efter Storgatan mot Floras kulle. I bakgrunden synd planteringarna längs gång- och cykelvägen med de stora kokillerna med blommor i.

Flicka med boll

I parken finns en skulptur av konstnären Arthur Johansson som heter "Flicka med boll". Den avtäcktes officiellt 1953. Hon har i folkmun felaktigt fått namnet Flora efter parkens namn.

Bild med statyn av "Flicka med boll" som står i slänten på Floras kulle

Floras stenar

På kullens högsta punkt står sedan år 2000 "Floras stenr" av konstnären Kenneth Johansson. Ett solur i sten, eller diabas, som stenen heter.

Bild på soluret som är byggt av stenar i en ring högst upp på Floras kulle

Lekplats

En populär del av parken är dess lekplats. Här kan barnen gunga, snurra och klättra på den moderna lekutrustningen medan föräldrarna sitter bekvämt på de vindskyddade bänkarna.

Bild på lekplatsen på Floras kulle med bland annat klätterställning och gungor

Innan 1930-talet

Park och lekplats blev Floras kulle runt 1930. Innan det var Floras kulle en stor öppen plats dit det kom hästskjutsar från landsbygden med varor till staden och gick under namnet Rallarskogen. Här omlastades gods mellan landsväg och järnväg och ibland gavs det plats för cirkus och tivoli.

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023