Det gamla rådhuset

Gültzauudden

Gültzauudden är en naturskön naturpark som inbjuder till aktivitet året om. Med stora gräsytor, vacker parkskog, härlig badstrand och en unik lekplats finns det något för alla. Det är svårt att förstå att platsen en gång i tiden var ett industriområde.

Udden

Till Udden som den kallas, kommer många dagligen. Den är något av Luleås vardagsrum. Parken består av två skogklädda höjdryggar med en öppen gräsyta emellan. Här kan du ströva i tallskogen, leka i snön, jogga i spåret, bada och mycket annat. Vintertid kan du, åka pulka eller vandra ut på isbanan som möjliggör såväl promenader som turer på långfärdsskridskor.

Parken har en historia som industriområde. Det var på 1830-talet som Christian Gültzau startade Josefine varf som byggde segelskutor. Då fanns här också ett tjärhov, en kontrollplats för tjära som flottats i tunnor på Luleälven. Efter att varvet gick i konkurs har det bland annat funnits sågverk, rökeri, restaurang och kallbadhus.

Under 1920-talet utvecklades området till en friluftspark i Hazelius anda, och en
del spår av den epoken finns fortfarande kvar. Idag står en kopia av Luleås gamla rådhus i parken. Detta fungerar sommartid som ett café.

Bild på den stora sandstranden med en lång badbrygga

Den stora stranden brukar en solig dag vara välbesökt med många som vågar bada i älven

Lekplats

Ned mot stranden finns en välbesökt lekplats med roliga klätterställningar och spännande figurer.

Bild på lekplatsen
Bild på en av lekplatsens figurer

En av lekplatsens figurer

Klätternät på lekplatsen

Klätternät på lekplatsen

Naturpark

Här kan man njuta av naturen nära staden. Tät skog, berghällar och små sandstränder längs gångstigen som slingrar sig runt hela parken.

Berghäll med tät tallskog bakom
Belyst gångstig som leder runt hela parken

Belyst gångstig som leder runt hela parken

Tre ton järnmalm

Uppe på en av kullarna kan du se och känna på en tre ton tung järnmalmssten från Malmberget. Den ställdes ut 1921 under jubileumsutställningen i Bergverks-paviljongen. 1963 ställdes den åter ut i parken.

En tre ton tung järnmalmssten på en sockel med inskription på står uppe på en kulle i parken

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023