örnäsparken

Örnäsparken

Mitt i stadsdelen Örnäset, mellan Rödkallens äldreboende och Aronsbadet, finner du Örnäsparken. Det är en stor park som erbjuder det mesta man kan önska sig i en park. Här finns öppna soliga gräsytor för aktivitet samt trädtätare områden med skogskaraktär för rastning av hundar och promenader.

Upprustning

I området pågår ett projekt kopplat till Årgångshus. Projektet syftar till att knyta ihop Örnäsets centrumdel med Örnäsparken. Bland annat har entréer- och gångvägar rustats upp och befintlig belysning har bytts ut mot ny. Därtill har det anlagts en hel del nya rabatter och buskage för att förhöja trivseln.

Under 2011 och 2012 har en ny lekplats byggts och på sikt planeras hela parken att rustas upp och göras ännu mer attraktiv. Se förslag på gestaltning Pdf, 12.1 MB, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023