Bild på den lilla dammen med näckrosor och vass som man hittar nedanför Residensparken

Residensparken

Residensparken är en del av centrumhalvöns största sammanhängande grönområdet där den samspelar bland annat med Gültzauudden. En artrik och vacker park intill residenset.

En park med många växter

Residensparken har en varierad miljö med många olika trädslag och intressanta växter. Här växer bland annat blåsippa, vitsippa och gulsippa invid en gammal stengärdsgård. Parken sluttar ned mot älven och har slänter och terasser. Här finns också en allé ned mot älven med en brygga längst ut. Längs älven finns en stig som på grund av landhöjningen idag ligger en bra bit från stranden. Parken som hör till residenset tillhör staten.

Residensparken sedd från Hermelinsparken med gröna gräsmattor och olika träd

Residensparken sedd från Hermelinsparken

Parken vid Residenset är i statlig ägo och privat. På bilden syns Residenset i bakgrunden med trädallén ned mot vattnet

Parken vid Residenset är i statlig ägo och privat. Den nedre delen som uppstått på grund av landhöjningen är öppen för allmänheten.

Brygga som går ut i älven vid Residensparken. Längst ut står en bänk.

Brygga vid Residensparken. Längst ut står en bänk för en vilopaus.

Vacker bro i rött och välvda räcken som går över den lilla dammen

Vacker bro i rött och välvda räcken som går över den lilla dammen

I dammen växer det näckrosor och vackert gräs

I dammen växer det näckrosor och vackert gräs

I skogsbrynet finns en grillplats med bänkar och bort för utflykten.

I skogsbrynet finns en grillplats med bänkar och bord för utflykten.

Sidan uppdaterades den 28 juli 2023