Kompetenslotsens pågående projekt och samarbeten

Kompetenslotsen har ett antal pågående projekt och samarbeten.

Care For U Norr

Det pågående kriget i Ukraina har medfört en ökad andel ukrainare till Luleå. Samtidigt står Luleå och Norrbotten inför en omfattande kompetensförsörjningsutmaning och en stor samhällsomställning. Detta projekt syftar till att tillvarata de män och kvinnor från Ukraina som bor i Luleå och omfattas av massflyktingdirektivet genom att stötta dem till arbete eller studier samt öka deras känsla av social delaktighet i samhället och genom detta bidra till kompetensförsörjningen.

Projektet omfattar olika steg kopplat till individerna som kartläggning av kompetens, insatser som matchning, cv-skrivning, kontakter med arbetsgivare, praktik, deltagande i fritidsaktiviteter, arbetsmarknadsinformation och dylikt, samt deltagande i minimässor och evenemang. Projektet omfattar även olika steg kopplat till arbetsgivare såsom mässor, breddad rekrytering, stöd vid anställning med mera. Med projektets insatser kommer fler att få ett arbete eller närma sig arbetsmarknaden samtidigt som det bidrar till kompetensförsörjningen i Luleå.

Projektägare: Arbetsmarknadsförvaltningen Luleå kommun

Projekttid: 2022-09-XX ‒ 2023-09-XX

Projektledare: Monica Barck Flygare

Medfinansieras av Europeiska unionen

Green Future Competence

Text

 

Medfinansieras av Europeiska unionen

Kompetensstegen

Rätt kompetens genom utbildning och matchning

Kompetensstegen i Luleå är ett utbildnings- och matchningsprojekt som som ska bidra till att öka omställningsförmågan hos näringslivet i Luleå och regionen. Genom nära samverkan mellan privata och offentliga arbetsgivare och akademi erbjuder Kompetensstegen insatser som:

  • Matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare
  • Utbildningsinsatser i flera nivåer som bland annat rör kompetensplanering, talangstrategi och rekrytering

Projektet har ett övergripande och särskilt fokus på social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet samt jämställdhet.

Luleå Näringslivs branschråd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. fungerar som fokusgrupper i projektet, vars arbete ska leda fram till den behovsanalys som kommer att ligga till grund för insatser i projektet.

Projektet vänder sig till små och medelstora företag som påverkats av Corona-pandemin och som vill arbeta för en omställning av verksamheten för att matcha framtidens krav från arbetssökande och en långsiktig hållbarhet i verksamheten. Kompetensstegen i Luleå riktar sig även till kvinnor, utrikesfödda, unga vuxna och studenter som matchar arbetsgivares behov av framtida kompetens.

Kompetensstegen är en del av Kompetenslotsen i Luleå som hjälper företag att hitta de möjligheter till stöd som skapas i regionens näringslivsfrämjande projekt.

Projektägare: Luleå Business Region

Projekttid: 2020-11-01 – 2024-06-30

Samarbetsparter: Luleå Näringsliv, Luleå tekniska universitet

Resurs från Luleå Business Region: Linda Björk

Finansiärer: Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken, Luleå kommun, Luleå Business Region

Spana mot norr

Spana mot norr är ett rekryteringskoncept startat av Kompetenslotsen. Kommuner i Norrbotten har inbjudits att delta och många har anslutit sig till konceptet. Det vi arbetar för är en gemensam arbetsmarknadsregion och där Spana mot norr även är den paroll vi använder när vi gemensamt medverkar på exempelvis rekryteringsmässor.

Begreppet har visat sig mycket framgångsrikt och det har skapat ett ökat intresse för Luleå och Norrbotten. Samarbetet mellan kommunerna kommer att fortsätta vilket också är en viktig del i attraktionen av kompetens till Luleåregionen.

Sidan uppdaterades den 24 april 2024