Förbättrat företagsklimat

Just nu pågår ett intensivt arbete för att förbättra och utveckla näringslivsklimatet i Luleå. Det handlar bl a om att förbättra och förenkla kontakter mellan företag och kommunen och att föra en nära dialog. Vi arbetar för att våra företag ska trivs, utvecklas och stanna i Luleå.

Våra insatser ska:

 • Bidra till ett blomstrande näringsliv och stärkta relationer.
 • Bidra till Framtidens Luleå med 5000 nya jobb, mot 100 000 Luleåbor är 2040.

Strategisk arbetsgrupp

En strategisk arbetsgrupp har fått uppdraget att samordna och driva förbättringsarbetet. Gruppen består av:

 • Josefine Wihlzon, näringslivschef
 • Johanna Fjällblad, t f driftschef Luleå Business Region AB
 • Frida Lindberg, planchef
 • Patrik Wallgren, chef miljö och bygg
 • Daniel Granlund, inköpschef
 • Susanne Sjölund, chef kundcenter
 • Eva Jonsson, strateg kompetensattraktion
 • Ida Lindberg, chef mark och exploatering
 • Maria Bergman, näringslivsstrateg (teamledare, koordinerar och sammankallar)

(finns även lokala arbetsgrupper vid ett par av förvaltningarna)

Indikator

Varje år mäts Sveriges företagsklimat, både av Svenskt Näringsliv och av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Efter att under några år ha tappat placeringar kraftsamlar kommunen nu för att vända trenden och för att öka nöjdheten bland företagarna. Målet är att vara topp 50.

Sidan uppdaterades den 29 maj 2024