Företagande på landsbygden

Det ska finnas goda möjligheter att bo och verka på landsbygden. Landsbygden ska ha förutsättningar för att kunna förbättra befolkningsutvecklingen och att stimulera den lokala ekonomin och tjänsteutbudet på olika sätt.

Historiskt sett har landsbygden haft en avgörande betydelse för hela kommunens utveckling. Jordbruket, skogsbruket och fisket har gett landsbygdens invånare inkomst och sysselsättning. För att skapa fler arbetstillfällen på landsbygden måste befintligt näringsliv utvecklas och nyföretagandet öka. Höjd förädlingsgrad av lokalt producerade varor och tjänster inom näringar som jord, skog och fiske, besöks- och upplevelseturism, lokal service och tjänsteproduktion samt IT- baserat företagande är en möjlig väg.

Du som är företagare på landsbygden kan söka olika stöd. Vilka stöd som gäller dig beror på vilket slags företag du har. Företag som finns i gles- eller landsbygd kan under vissa omständigheter få regionala stöd. Det finns också vissa möjligheter för företag i alla delar av landet att ansöka om stöd.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 3 januari 2023