Tre bågar i olika färger, röd, blå, grön.

Familjerådgivning

Familjerådgivningen arbetar med samlevnadsfrågor, framförallt i parrelationer. Alla människor kan få problem i sina nära relationer vid olika tidpunkter i livet. Det finns tillfällen när man kan behöva professionell hjälp oavsett om man lever själv, i par, har barn eller lever utan barn. Svårigheter kopplade till relationer kan även gälla avslutade relationer och outredda konflikter med sin ursprungsfamilj.

Vårt stöd kan vara till hjälp när det till exempel gäller

 • kommunikation och förståelse
 • konflikter
 • närhet och sexualitet
 • att bilda familj
 • att bli förälder
 • att hitta tillbaka till varandra
 • akuta kriser
 • separationer.

Vi erbjuder

 • Traditionell familjerådgivning (samtal på mottagningen eller digitala samtal).
 • ESIT, ett samtal i taget. Ett lösningsfokuserat samtal utan uppföljning med just den familjerådgivaren. Kan passa den som har mer avgränsad fråga att prata om och familjerådgivaren håller tydligt fokus på just det. Många som besöker oss finner det hjälpsamt med ett samtal och det kan vara ett bra sätt att prova på om det finns tveksamhet till att besöka oss.
 • Telefonrådgivning; vi ringer upp dig på bokad tid.

Vi har tystnadsplikt och skriver inte journaler. Vill du vara anonym på familjerådgivningen går det bra. Vid behov används telefontolk

Vi erbjuder också förtur

 • vid graviditet
 • om ni har barn under ett år
 • om det förekommit våld i relationen.

Kostnad

Samtal hos Familjerådgivningen kostar 200 kr per tillfälle. Om du har försörjningsstöd är besöket kostnadsfritt. Om det finns andra svårigheter knutna till kostnaden, till exempel kontroll eller våld i relationen, tala med din Familjerådgivare inför besöket, så får du besked om vad som gäller för dig. Samtalet betalar du med swish i samband med besöket.

Boka tid

Önskar du anonymitet kan du logga in utan Bank-ID, men då kan du inte följa ditt ärende i e-tjänsten.

Vi uppdaterar kalendern med nya tider kontinuerligt med några veckors framförhållning. Avbokningar kan också generera fler lediga tider i kalendern vartefter.

Kontakta oss

Via e-tjänsten kan du be om att bli kontaktad. Vi har även telefontid helgfria måndagar mellan kl 08.30-10.00 på telefonnummer 0920 45 43 90. Övrig tid hänvisas du till telefonsvarare.

Vi finns på Varvsgatan 53, välkomna!


Vi önskar att ni snarast meddelar oss om tiden behöver avbokas eller ombokas, maila eller ring, se kontaktuppgifter ovan. De tider som avbokas erbjuds till andra, även om avbokningen sker samma dag.

Ni blir inte kontaktade vid uteblivet besök. Får vi inget besked inom två veckor tas er köplats bort men det går bra att ställa sig i kö igen vid behov.

Har du förkylningssymtom ska du omboka ditt fysiska besök till ett annat tillfälle, eller ändra det till ett onlinebesök samma tid.

Vi gör vårt yttersta för att desinfektera ytor men besök hos oss kräver även eget ansvar utifrån de rekommendationer som finns kring handtvätt.

Nära relationer påverkar vår hälsa både fysiskt och psykiskt. En kontakt med familjerådgivningen skulle kunna bidra till ett ökat välmående för dig som enskild, eller er som par och/eller familj.

Även om du inte lever i en nära kärleksrelation kan det finnas relationella problem som du önskar prata om där vi på familjerådgivningen kan vara ett stöd. Föräldrars relation är barns uppväxtmiljö och goda relationer mellan föräldrarna, oavsett om ni lever tillsammans eller isär, bidrar till barns välmående.

Vi värnar om individens rätt till egna livsval. Som besökare ska du känna dig välkommen och respektfullt bemött oavsett könstillhörighet, sexuell läggning, religion, etnicitet och funktionsförmåga.

Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.

När du kontaktar familjerådgivningen via mail sparas mailet så länge som krävs för att vi ska kunna hantera ditt ärende och raderas omedelbart därefter. Under den tid du har kontakt med familjerådgivningen sparas kontaktuppgifter samt noteringar som är nödvändiga under tiden du har kontakt med oss. Det kan till exempel avse tidsbokningar eller överenskommelser. Så snart kontakten är avslutad förstörs samtliga anteckningar. Verksamheten omfattas av sekretess, uppgifter kan därför aldrig komma att användas i andra syften. Vi är skyldiga att lämna statistikuppgifter till SCB årligen, dessa är helt avidentifierade och kan aldrig kopplas till en person.

Logotyp för Familjerådgivningen med tre bågar i olika färger och texten - samtal är en möjlighet

Sidan uppdaterades den 20 september 2023