Familjerådgivning (thailändska/ภาษาไทย)

สำหรับคุณซึ่งเป็นผู้ที่ต้องการได้รับการสนับสนุนด้านความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของคุณ

ฝ่ายให้คำปรึกษาครอบครัวทำงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านการอยู่ร่วมกัน บ่อยครั้งมักเป็นความสัมพันธ์ของคู่สมรส ทุกคนล้วนมีปัญหาในความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของตนเอง คุณสามารถมาหาเราได้ ไม่ว่าคุณจะอาศัยอยู่เพียงคนเดียว หรืออยู่กับคู่รัก มีบุตร หรืออาศัยอยู่โดยไม่มีบุตร การพูดคุยกับฝ่ายให้คำปรึกษาครอบครัวสามารถช่วยได้ เช่น เมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร การจัดการเกี่ยวกับการทะเลาะเบาะแว้ง วิกฤตด้านความสัมพันธ์ การแยกทาง ความใกล้ชิด และเพศสัมพันธ์

เรามีหน้าที่ในการเก็บรักษาความลับและจะไม่จดบันทึก คุณสามารถปกปิดชื่อขณะติดต่อฝ่ายให้คำปรึกษาครอบครัวได้เช่นกัน

ติดต่อเรา:

หมายเลขโทรศัพท์: 0920-45 43 90

โปรดทราบว่าหากเราพยายามติดต่อคุณ เราจะโทรศัพท์จากหมายเลขที่ปกปิดหมายเลข

ผ่านทาง ศูนย์บริการลูกค้าของเทศบาล Luleå: 0920-45 30 00

อีเมล: familjeradgivningen@lulea.se.

อย่าลืมให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราสามารถติดต่อคุณได้ และโปรดจำไว้ว่าอย่าให้ข้อมูลที่ระบุตัวตนได้ไว้ในอีเมล หากมีการใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์ โปรดกล่าวถึงเรื่องนี้เมื่อคุณติดต่อเรา จากนั้นเราจะเสนอช่วงเวลาพูดคุยรายบุคคลเบื้องต้นกับคุณ และจากนั้นอาจมีช่วงเวลาพูดคุยกับคุณและคู่สมรส หากเหมาะสม

Sidan uppdaterades den 24 กุมภาพันธ์ 2023