Ilska och utbrott

Vissa barn uppvisar ett mönster av negativt och trotsigt beteende gentemot personer i sin omgivning. I första hand är protesterna riktade mot föräldrarna men de kan också prägla samvaron med andra vuxna och även med kamrater.

Dessa barn som utmanar sin omgivning väcker ofta irritation, ilska och besvikelse hos dem som finns omkring dem. De betraktas ofta som att de är aggressiva eller är destruktiva, dvs. som om deras handlande är en följd av deras inre egenskaper. Det finns dock risker med ett sådant tänkande eftersom de vuxnas bemötande kan skapa onda cirklar eller negativa utvecklingsspiraler hos barnen, vilket kan bidra till att hålla kvar och kanske till och med att förstärka olämpliga beteendemönster. Därför är det viktigt att förstå de mekanismer som bidrar till att sådana onda cirklar skapas.

Det är inte ovanligt att barn med ADHD med tydliga inslag av impulsivitet och överaktivitet utvecklar trotsigt beteende . Anledningen är att impulsiva barn har svårt att hålla inne ned sina reaktioner när de möter motgångar och krav och i stället reagerar de direkt med protester och avståndstagande utan att hinna tänka sig för.

Hit kan du vända dig

Elevhälsan  

Barn-och ungdomspsykiatrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Tel: 0920-23 10 60

Föräldrasupporten

Veta mer

Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 20 januari 2023