Tips vid ansökan

Så kul att du är nyfiken på hur det är att jobba i Luleå kommun. Hos oss kan du få massor av arbetskamrater, inom hundratals olika yrken.

Det finns kontaktuppgifter i rekryteringsannonsen om du har frågor om det aktuella jobbet.

Alla våra lediga jobb söker du direkt i vårt rekryteringssystem här på webben. Ett tips är att läsa annonsen noga och visa i din ansökan att det är dig vi söker. En tydlig ansökan gör det lättare för oss att bedöma dina kunskaper på ett rättvist sätt. Det finns många jobbsökarsidor som tipsar om hur du skriver en bra ansökan.

För varje tjänst tar vi fram en kravprofil som beskriver vilka kvalifikationer och personliga förmågor som är viktigast för tjänsten. Metoden vi använder kallas kompetensbaserad rekrytering. Metoden hjälper oss att arbeta objektivt och fördomsfritt i rekryteringsprocessen.

Ansökan

När du söker ett ledigt jobb hos oss fyller du bland annat i dina person-och kontaktuppgifter. I alla våra annonser ingår frågor som du behöver svara på, där har du chansen att visa att just du är rätt sökande. Frågorna handlar om din arbetslivserfarenhet, utbildning, och kunskaper som har betydelse för arbetet du söker. Frågorna kan dessutom ge dig mer kunskap om vilka arbetsuppgifter som ingår i arbetet du söker. Du kan bifoga ditt CV. Luleå kommun tar inte emot personligt brev, brevet ersätts av frågor som du svarar på i ansökan. Du behöver inte ange referenser vid ansökan,

När du har skickat in din ansökan till oss får du ett bekräftelsemejl på att vi har tagit emot din ansökan. Mejlet är ett automatiskt genererat mejl som skickas ut och det går inte att svara på.

Urval kandidater

Vi går igenom alla ansökningar löpande så du kan bli kontaktad redan innan sista ansökningsdag har passerat. Bedömning av dina kvalifikationer sker utifrån de svar i frågorna som du har lämnat i din ansökan.

Vid intervju

Är du en av de kandidater som bäst matchar kravprofilen kontaktar vi dig för att boka en tid för intervju. Är du inte en av de som gått vidare får du återkoppling per mejl. Vi strävar alltid efter att återkoppla så snart som möjligt efter att ansökningstiden gått ut. Har du gått vidare i rekryteringsprocessen så bokar vi en intervju med dig och du väljer intervjutid digitalt. Du får all praktisk information inför intervjun via mejl.

Du kommer att få ge exempel på arbetssituationer och berätta hur du hanterat dem. Intervjuer kan innehålla arbetsprover kopplat det arbete du söker.

Under intervjun får du också möjlighet att ställa dina frågor till oss.

Referenser

Vi kommer efterfråga dina referenters kontaktuppgifter vid intervju. Vi kontaktar dina vidtalade referenter och referenstagningen görs digitalt via Refapp.

Tips! Förbered dina referenser med att visa rekryteringsannonsen och att de kan komma att bli kontaktad.

Anställning

När alla steg är klara gör vi en samlad bedömning av alla kandidater. Du kommer att bli kontaktad om du blir erbjuden tjänsten.

Är du en av dem som inte blir erbjuden jobbet hoppas vi att du vill söka andra lediga jobb hos oss. Vi har en het arbetsmarknad och stora rekryteringsbehov framöver.

Välkommen att spela roll tillsammans med oss!

Grunden för alla våra rekryteringar

Jämlik rekrytering

Luleå växer och Luleå kommun som arbetsgivare är alltid på jakt efter ny kompetens, med olika bakgrunder/ erfarenheter och vi är mån om att vara en bra arbetsgivare. Ingen ska diskrimineras av någon av de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Arbetstillstånd

Är du tredjelandsmedborgare, utanför EU/ESS, behöver du uppvisa arbetstillstånd för att kunna bli anställd. För mer information om arbetstillstånd, se www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats..

Kontroll av person

Innan du blir anställd ska du verifiera ditt personnummer med bank-ID eller liknande. Du kommer att få vägledning i och med detta.

För vissa av våra yrken efterfrågar vi utdrag ur belastningsregistret, det beställer du via blankett på Polismyndighetens hemsida. Du får information i rekryteringsannonsen om det är aktuellt för det arbete du söker och du lämnar originalintyget i oöppnat kuvert vid intervju.

Om du söker ett arbete hos oss som är säkerhetsklassad genomförs säkerhetsprövning innan anställning.

Skyddade personuppgifter

Har du skyddade personuppgifter, kontakta rekryterande chef eller HR (kontaktuppgifter ser du i annonsen). Vi har rutiner för hur vi ska gå tillväga så att du ska känna dig trygg i att söka ett arbete hos oss.

Offentlighetsprincipen, behandling av personuppgifter och GDPR

Kommunen är en myndighet, vilket innebär att ansökan och andra handlingar du skickar in blir allmänna handlingar. Personuppgifter kan lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. När du söker en tjänst får du information om vad offentlighetsprincipen innebär, hur vi behandlar dina personuppgifter.

Sidan uppdaterades den 7 februari 2023