Frågor och svar

Tillgänglighet och förfrågningar

Tillgänglighet

 • I din personliga kalender i TCP kan du lägga in vilka tider som du är tillgänglig för arbete.
 • När du lägger dig tillgänglig blir du tillgänglig för alla dina arbetsplatser.
 • Du kan korrigera och ta bort din tillgänglighet så länge du inte har blivit bokad för arbete.

Vi vill gärna att alla vikarier ska lägger sig tillgänglig för arbete minst två gånger i veckan. Om du inte kommer kunna arbeta under en längre period ska du meddela detta till Bemanningsenheten.

Vad betyder ''Schemapass - Tillgänglighet för förfrågan''

Det betyder att systemet automatiskt kan skicka ut förfrågningar till dig utöver din egen inlagda tillgänglighet. Det är någonting vi alltid har lagt in när du har fått en förfrågan. Skillnaden är att du nu ser det vi har lagt in.

Du kan inte bli direktbokad på tillgänglighet vi på Bemanningen har lagt in på dig. Du blir bara direktbokad när du själv har lagt in tillgänglighet.

Läs mer om den speciella tillgängligheten och hur du gör den osynlig i din kalender

Förfrågan

Om du istället för en direktbokning får en förfrågan angående ett arbetspass:

 • Ska du svara JA eller NEJ på sms:et.
 • Om du svarar JA måste du invänta ett till sms med en bekräftelse för att bokningen ska ses som giltig.

Förfrågningar och bokningar under helger och röda dagar

 • Under helger och röda dagar kommer det inte ske någon direktbokning även om du lagt in egen tillgänglighet
 • Du kommer alltid få en förfrågan som du ska svara Ja eller Nej på
 • Om du svarar Ja ska du alltid invänta ett SMS med bokningsbekräftelse

Direktbokning efter din inlagda tillgänglighet kommer fungera som vanligt mån-fre.

Läs mer om vad som gäller under helger och röda dagar när Bemanningen inte är på plats.

Bokningar

Direktbokning

Vad innebär det att bli direktbokad?

 • Det betyder att du kan bokas direkt på arbete om din tillgänglighet matchar med en beställning till någon av dina arbetsplatser
 • Du får inte någon förfrågan om din inlagda tillgänglighet matchar med tiden på en beställning till någon av dina arbetsplatser

Hur vet jag att jag är bokad på arbete?

När du blir bokad på arbete får du ett SMS med följande information:

 • ''Du har blivit bokad'' vid en bokning framgår det i ett SMS att du har blivit bokad
 • Information om arbetsplats: datum, tid, adress och kontakt till arbetsplatsen.

Det bokade passet hamnar också alltid i din personliga kalender i TCP.

Ett pass jag jobbat syns inte i min kalender

Om du har jobbat på en verksamhet och det inte är bokat med en beställning via TCP behöver du:

 • Be chefen på den arbetsplatsen skicka in löneunderlag till oss via vår e-tjänst i HR portalen

Kan jag komma överens med en arbetsplats att jag ska bli bokad där?

Nej. Då TCP är ett direktbokning system som innebär att:

 • Du blir direktbokad på arbetspass där din tillgänglighet matchar vikariebeställning från en arbetsplats du är knuten till
 • När du lägger din tillgänglighet så är du tillgänglig för jobb mot alla dina arbetsplatser
 • Det går inte att rikta din tillgänglighet till en specifik arbetsplats

Om du vill ändra vilka arbetsplatser du är knuten till i TCP fyller du i formulär för att registrera ditt ärende Öppnas i nytt fönster.

Varför blev jag inte bokad på ett pass när jag var tillgänglig?

Om du har legat tillgänglig för arbete men inte blivit bokad kan det finnas flera orsaker

 • Det har inte funnits någon beställning från någon av dina arbetsplatser med tider som matchar din inlagda tillgänglighet
 • Någon annan vikarie kan ha blivit bokad på arbetspasset
 • Du kan ha fått regelbrott, att du t.ex.har jobbat för mycket under en period. Då kan du inte bli bokad på arbete

Jag låg tillgänglig för att bli bokad på en arbetsplats men blev nu bokad på en annan. Kan ni ändra mina bokningar?

Nej. Då TCP är ett direktbokningssystem som innebär att:

 • Du blir direktbokad på arbetspass där din tillgänglighet matchar vikariebeställning från en arbetsplats du är knuten till
 • När du lägger din tillgänglighet så är du tillgänglig för jobb mot alla dina arbetsplatser
 • Det går inte att rikta din tillgänglighet till en specifik arbetsplats
 • Arbetsplatsen du blivit bokad på förväntar sig att du kommer på ditt bokade pass.

Vi tar inte bort bokade pass när syftet är att göra ny bokning på annan arbetsplats.

Vill du ändra vilka arbetsplatser du är knuten till i TCP fyller du i formulär för att registrera ditt ärende

Kan en arbetsplats i förväg bestämma eller önska en specifik vikarie på en beställning?

Nej. Detta är vad som gäller:

 • Att vidtala vikarier är inte tillåtet
 • Önskningar är något vi inte kan garantera att vi kan ta hänsyn till då bokning av vikarier till största del sker av vår bokningsautomat
 • Alla vikarier har samma rätt till dom arbetspass som läggs in i Time Care Pool. Av den anledningen ska ingen vikarie vidtalas

Kan jag själv välja vilka arbetsplatser jag vill gå mot?

Som ny vikarie hos oss knyter vi dig till ett antal arbetsplatser som vi kommer överens om. Dina arbetsplatser baseras på dina förutsättningar i kombination med våra behov.

Om du vill lägga till fler arbetsplatser eller ta bort arbetsplatser fyller du i formulär för ditt ärende

Intresseanmälan på pass

I TCP finns en flik för Intresseanmälan. Där kan du välja inom vilket tidsintervall du vill söka på annonserade pass. Bocka ur lådan ’’Visa endast pass där jag har tillgänglighet’’ för att se alla annonserade pass. Du kan endast se pass på de arbetsplatser du är knuten till. För att kunna lägga en intresseanmälan måste du lägga in tillgänglighet som matchar passet du gör intresseanmälan på.

OBS! När du lägger dig tillgänglig blir du tillgänglig för alla dina arbetsplatser. Det innebär att du kan bli bokad på andra pass även när du lägger en intresseanmälan.

Bokningsautomaten

Vad är bokningsautomaten?

Vi har flera olika bokningsautomater i Time Care Pool systemet

 • Vi har en robot som direktbokar tillgängliga vikarier på inkomna beställningar.
 • Vi har en annan robot som förfrågar vikarier när det inte är någon vikarie som själv lagt in tillgänglighet.
 • Vår direktbokningsautomat arbetar 05:00-23:00 varje dag.

Hur prioriterar bokningsautomaten om flera vikarier ligger tillgängliga för ett arbetspass?

Om det finns flera tillgängliga vikarier på en beställning är vår bokningsautomat inställd på att prioritera enligt följande ordning:

 1. Tillgänglig resurs
 2. Högst utbildning relevant till tjänsten
 3. Flest antal bokade pass på arbetsplatsen

Sidan uppdaterades den 19 juli 2023