Företagsnätverk bild

Foto: Joakim Höggren, Luleå kommun

Företagsnätverk

Under de senaste åren har det gjorts stora investeringar i Luleå. Industrin har satsat miljardbelopp, detaljhandeln expanderar, företagsbyarna växer och nyföretagandet ökar. Många är engagerade i utvecklingsarbetet.

Luleåmodellen är ett aktivt samarbete mellan näringslivet, universitetet och kommunen.

Företagslots

Företagslotsen är ett nätverk som är till för dig som är företagare. Lotsen förmedlar dina kontakter med privata nätverk, Luleå kommun och övriga offentliga aktörer. Luleå Business Region har den samordnande rollen i detta nätverk.

Med företagslotsen som guide slipper du onödiga omvägar och hittar rätt direkt - oavsett om du söker information för en företagsetablering i Luleåregionen, letar efter lediga lokaler eller vill ha hjälp att hitta rätt kontakt i en kommunal förvaltning.

Företagslotsen samordnar de tillgängliga resurserna och hjälper dig att etablera och förbättra relationerna med de rätta aktörerna. Allt för att du så snabbt och enkelt som möjligt ska känna dig hemma i det nödvändiga nätverket och hitta säkraste vägen till nya affärer.

Luleå Business Region AB

Luleå Business Region AB är ett helägt kommunalt bolag som ingår i kommunens bolags­koncern, som förvaltas av moderbolaget Luleå kommunföretag AB.

Luleå Business Region AB ska i aktiv samverkan med näringsliv, universitet och andra aktörer verka för en hållbar tillväxt i Luleå.

Luleå Business Region:

  • driver insatser för att öka Luleås attraktionskraft och stärka konkurrenskraften som destination, arbetsmarknad samt etableringsort för företag, organisationer och talanger.
  • stödjer det befintliga näringslivet med utvecklingsrelaterade frågor.

Luleå Science Park

Luleå Science Park är Sveriges nordligaste science park, belägen strax utanför Luleå centrum och närmsta granne med Luleå tekniska universitet. De arbetar för att vara den mest attraktiva miljön i Sverige för att etablera och driva kunskapsföretag.

Luleå Science Park är en internationell mötesplats för goda affärer, där gör man allt för att hjälpa företag att utvecklas och växa. Här finns massor av kunskap och tjänster som företaget behöver och som gör att de kan koncentrera sig på sina kärnverksamheter.

Företagarna i Luleå

Företagarna är en nationell organisation med lokala nätverk i Sveriges samtliga kommuner. Deras uppgift är att skapa bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation, med ca 80 000 medlemmar i sitt nätverk. I Luleå har de cirka 370 medlemsföretag.

IUC Norrbotten

IUC Norrbotten har som huvuduppgift att skapa tillväxt i Norrbottens näringsliv och främst i basindustrinära-, produktägande- och entreprenörsledda företag. De vill driva företags gemensamma tillväxtprojekt och bygga nätverk med konkreta affärsmöjligheter.

De fungerar även som ett bollplank för sina entreprenörer genom att vara resursmäklare för att tillföra företagen både kompetens och kapital. IUC Norrbotten driver samverkansprojekt med basindustri, andra kundföretag, universitet och institutioner för att bygga tillit som lyfter entreprenörerna.

IUC Norrbotten har ett nätverk på cirka 200 företag inom trä, verkstad och IT.

Luleå Näringsliv AB

Luleå Näringsliv driver företagens idéer och behov för tillväxt i Luleå och i regionen. Fokus ligger på mötesplatser, nätverk, branschrådens aktiviteter och andra initiativ från näringslivet.

Sidan uppdaterades den 24 januari 2023