Starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Om du vill starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg ansöker du om det hos kommunen. Kommunen är den myndighet som kontrollerar att verksamheten lever upp till de krav som ställs.

För att få bedriva fristående verksamhet måste du först bli godkänd som huvudman av barn- och utbildningsnämnden.

När du vill starta fristående verksamhet

Du som vill starta och få ​rätt till bidrag för fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet ansöker om det hos barn- och utbildningsnämnden i Luleå kommun.

 1. Läs först Riktlinjer för godkännande och rätt till bidrag Pdf, 403.6 kB..
 2. Fyll sedan i blanketten Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet Länk till annan webbplats.  

  Ansöker du om att starta pedagogisk omsorg ska du även bifoga checklista pedagogisk omsorg Word, 140.5 kB.

 3. Ansökan inklusive bilagor skickar du till:
  Luleå kommun
  Barn- och utbildningsförvaltningen
  971 85 Luleå

  Besöksadress: Timmermansgatan 25, Luleå

När din kompletta ansökan kommit till barn- och utbildningsförvaltningen är vår strävan att handläggningstiden ska vara högst fyra månader. Det är barn- och utbildningsnämnden som beslutar om godkännande.

Luleå kommun tar ut en avgift för ansökan om godkännande av fristående förskola, vissa fritidshem och pedagogisk omsorg med enskild huvudman. Kommunfullmäktige i Luleå har fastställt en taxa som beskriver vilka avgifter som tas ut.

 • 25 000 kronor för ansökan om nyetablering
 • 15 000 kronor för ansökan om utökning av befintligt godkännande
 • 15 000 kronor för ansökan om ägarbyte.

I samband med tillståndsprövning vid ansökan om godkännande kommer barn- och utbildningsnämnden att göra en prövning av erfarenhet och insikt samt en lämplighetsprövning av ägar- och ledningskretsen. Vid prövning beaktas även huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva sökt verksamhet.

Kraven på ägare och ledning ska inte bara vara uppfyllda vid start utan löpande och ingår därför i Luleå kommuns tillsyn av fristående förskolor och fritidshem.

Pedagogisk omsorg omfattas inte av bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning.

Om det skett förändringar inom ägar- och ledningskretsen är huvudmannen skyldig att anmäla det till barn- och utbildningsnämnden inom en månad.

Ny huvudman

Det krävs ett nytt godkännande om en ny huvudman önskar ta över befintlig verksamhet.

Beslut om att en ny huvudman ska beviljas godkännande och rätt till bidrag för befintlig verksamhet kan fattas först när godkännandet och beslutet om rätt till bidrag är uppsagt av tidigare huvudman.

Uppsägning av godkännande och rätt till bidrag för fristående verksamhet Word, 172 kB. - fylls i av befintlig huvudman

Ansökan om godkännande som ny huvudman för befintlig fristående verksamhet Word, 209.5 kB. - fylls i av ny huvudman

Förändringar i godkänd verksamhet

Förändringar i godkänd verksamhet såsom flytt av verksamhet eller andra väsentliga förändringar kräver nytt godkännande.

Ansökan om förändring i befintlig verksamhet, blankett Word, 190 kB.

Mindre förändringar

Mindre förändringar ska meddelas till barn- och utbildningsförvaltningen.

Ett informationsmeddelande kan ha formen av ett vanligt brev och skickas via e-post till bufkansli@lulea.se alternativt via post till barn- och utbildningsförvaltningen.

Kontakt

Barn- och utbildningsförvaltningen
Luleå kommun
971 85 Luleå

e-post: bunkansli@lulea.se

Sidan uppdaterades den 8 december 2023