Vi bygger Hertsö badhus

Hertsö badhus är tillbaka och färdigbyggt 2024.

Kort fakta om projektet

Luleå kommun bygger ett nytt badhus på Hertsön. Badhuset ska vara tillgängligt för alla och det kommer att finnas tre bassänger.

Det nya badhuset byggs på Hertsö centrum, vid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget.

Det gamla badhuset på Hertsön stängdes 2016, eftersom det hade stora renoveringsbehov som hade varit dyra att åtgärda.

År 2024 beräknas badhuset stå färdigt och redo för badgäster.

Här bygger vi...och en karta över området

Karta som visar var Hertsö badhus byggs - vid korsningen Backmyrvägen och Hertsötorget
Karta just nu för bland annat gång- och cykelvägar, byggarbetsplatser och tillfälliga byggnader på Hertsö centrum.Förstora bilden

Karta just nu för bland annat gång- och cykelvägar, byggarbetsplatser och tillfälliga byggnader på Hertsö centrum.

Tidplan

  • Augusti 2022: Byggnation startade.
  • Våren 2023: Arbetet med badhusets betongstommar påbörjas.
  • Sommaren 2023: Tak och fasad börjar etableras.
  • Hösten 2023: Installering av takstolar och fortsatt arbete med tak och fasad.
  • Januari 2024: Plattsättning och montage av multibassängens rörliga golv.
  • Sommaren 2024: Markarbete med ytorna runt badhuset.
  • Julen 2024: Badhuset beräknas vara färdigt.

Bilder

Flygbild över vart framtida Hertsö badhus ska stationeras. Illustration: Liljewall arkitekter AB.

Flygvy som visar var badhuset ska stå. (Illustration: Liljewall arkitekter AB)

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. Illustration: Liljewall arkitekter AB.Förstora bilden

Illustration av entrén till badhuset på Hertsön. (Illustration: Liljewall arkitekter AB)

Bild på insidan av framtida Hertsö badhus.

Insidan av framtida Hertsö badhus. (Illustration: Liljewall arkitekter AB)

Dokument

Här hittar du ritningar och andra dokument som rör Hertsö badhus.

Mer om projektet

Badhuset ska vara tillgängligt för alla och förena lek, träning och en rik fritid. Insidan och utsidan kommer prydas av bland annat färgerna grön, vinröd, röd och laxröd. I badhuset kommer det finnas plats för tre bassänger:

  • en barnbassäng
  • en motionsbassäng, 25 x 12,5 meter
  • en multibassäng, 11 x 5,5 meter.

Därtill kommer även ett litet café finnas tillgängligt.

Nyheter från Vårt Luleå

Sidan uppdaterades den 19 mars 2024