Kungörelse: Valnämndens preliminära rösträkning vid val till Europaparlamentet 2024

Valnämnden håller sammanträde för preliminär rösträkning vid val till Europaparlamentet 2024 onsdagen den 12 juni 2024 kl. 08:30. Sammanträdet äger rum i Stadshuset, våning 1 i sammanträdesrum Havet.