Borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel är en ceremoni utan religiösa inslag som utförs av vigselförrättare utsedda av Länsstyrelsen.

Vigseln kan äga rum i stadshuset eller på annan plats, efter överenskommelse med vigselförrättaren.

Vid vigselceremonin ska två vittnen som fyllt 18 år närvara.

Ansökan om hindersprövning

Innan ni kan gifta måste ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. Hindersprövning görs för att kontrollera att det inte finns något lagligt hinder för vigseln.

Blanketten för ansökan om hindersprövning finns på Skatteverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När Skatteverket har godkänt hindersprövningen skickar de Intyg hindersprövning och Intyg vigsel till er. Observera att handläggningen av hindersprövningen kan ta ett par veckor. De godkända handlingarna är giltig i fyra månader.

Du behåller ditt eget efternamn när du gifter dig. Om du vill byta eller lägga till ett efternamn ansöker du om det hos Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Utländska medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler för ansökan om hindersprövning. Om en av er eller båda inte är folkbokförda i Sverige bör ni vända er till Skatteverkets servicekontor för information.

Vittnen

Två personer måste vara med under vigseln som vittnen. Det kan vara vänner eller släktingar. De ska ha fyllt 18 år och förstå ceremonin även om de inte kan svenska.

Vittnena ska kunna legitimera sig.

Boka tid för vigseln via e-tjänst

Här kan ni boka tid för vigsel i Luleå stadshus.

I e-tjänsten finns en kalender där ni kan välja en av de lediga tiderna.

Om ni istället önskar bli vigda på annan plats kan detta i vissa fall erbjudas. Ni behöver då först kontakta en vigselförrättare och komma överens om tid och plats. Därpå anmäler ni den planerade vigseln via e-tjänsten ovan. Anmälan måste göras senast en vecka innan vigseln ska ske.

Vigseladministrationen ordnar de nödvändiga dokumenten så att de finns till hands vid vigseln.

Texten som läses vid ceremonin finns i en kort och en lång version, den långa versionen tar ca 2 minuter och den korta 1 minut.

Meddela alltid om någon av er inte förstår svenska. Det finns möjlighet att vid bokningen välja engelska som ceremonispråk.

Minst två personer måste vara med under vigseln som vittnen. Det kan vara vänner eller släktingar. De måste ha fyllt 18 år och förstå ceremonin även om de inte kan svenska.

Vid borgerlig vigsel i Luleå stadshus används vanligtvis någon av texterna nedan. Kontakta er vigselförrättare om ni har önskemål om andra texter eller annat upplägg.

Lång version​

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger

på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att

respektera och stötta varandra. Som makar är ni två

självständiga individer som kan hämta styrka ur er

gemenskap. Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå

äktenskap med varandra, frågar jag: Vill du N.N. ta

denna/denne N.N. till din hustru/man att älska

henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att

älska henne/honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)

(Paret kan växla ringar.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den

vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och den

aktning för varandra som ni känt i denna stund och som

lett er hit. (Texten författad av Per Anders Fogelström.) Låt

mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

Kort version

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)

Jag förklarar er nu för äkta makar.

Inger Boström
Mobil: 070-255 10 62
ingerlule@live.se

Andreas Wallgren
Mobil: 073-801 49 53
wallgrena@yahoo.com

Farida Jamshidi
Mobil: 073-024 65 58
farida.jamshidi@icloud.com

Fredrik Lundh Sammeli
fredrik.lundh.sammeli@riksdagen.se

Margaretha Lindbäck
Mobil: 070-512 05 22
margaretha.lindback43@gmail.com

Mats Pontén
Mobil: 070-237 39 31
mats.ponten@live.se

Mattias Karlsson
mattias.j.karlsson@riksdagen.se

Mehmet Tekin
Mobil: 070-478 38 30
mehmettekin.se@gmail.com

Nina Berggård
070-354 38 45
nina.berggard@vansterpartiet.se

Emma Själin
Mobil: 076-228 96 29 Länk till annan webbplats.
emma.sjalin@gmail.com


Avgift

Vigseln är kostnadsfri om den genomförs i Luleå kommuns stadshus. Om ni väljer en annan plats än stadshuset så kommer ni överens med vigselförrättaren om reseersättning.

Vad händer sen?

När ni har skickat in anmälan om bokad vigsel via e-tjänsten får ni en bekräftelse om att bokningen är mottagen. Om vi behöver kompletterande uppgifter kontaktar vi er i första hand i ert ärende via e-tjänsten.

Handläggare hos oss tar hand om er bokning, skriver ut obligatoriska vigseldokument och lämnar över dem till vigselförrättaren.

På vigseldagen ska ni ta med er Intyg vigsel och Intyg hindersprövning som ni fått från Skatteverket, legitimation samt två vittnen till vigselceremonin. Om vigseln sker i stadshuset möter vigselförrättaren er vid receptionen.

Efter ceremonin överlämnar vigselförrättaren ett vigselbevis till er. Kommunens handläggare skickar ett vigselintyg till Skatteverket som registrerar er vigsel. Handläggaren avslutar därefter ert ärende i e-tjänsten. Om vigseln äger rum under en helgdag i Stadshuset skickas intygen till Skatteverket efterföljande vardag.

Vi har redan registrerat partnerskap men vill nu ingå äktenskap, hur ska vi göra?

Ni som är registrerade partners i Sverige enligt den tidigare partnerskapslagen kan omvandla ert partnerskap till ett äkenskap. Ni kan antingen gör det geonom en gemensam skriflig anmälan till Skatteverket eller genom att viga er inför en vigselförrättare.

Vi vill hålla vår vigsel hemlig. Är det möjligt för utomstående att få uppgifter om vår vigsel?

De handlingar som kommit in till oss är allmänna handlingar. Det betyder att om vi får en förfrågan så är vi skyldiga att lämna ut handlingarna till påseende eller för kopiering.

Har någon av er skyddade personuppgifter lämnas handlingarna inte ut.

Vid frågor

Telefon: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 13 oktober 2023