Ändrade valdistrikt och vallokaler i Luleå

Den som ska rösta på valdagen, söndag den 11 september, bör läsa på röstkortet vilket valdistrikt och vilken vallokal som gäller. Vissa förändringar har gjorts sedan förra valet. 

– Luleå växer och förändringarna har varit nödvändiga, säger Inger Fältros Lundgren, valsamordnare i Luleå kommun.

Kommunen är nu indelad i 49 valdistrikt, vilket är fem fler än vid tidigare val. Förändringen görs eftersom Luleå växer. Ändringarna av valdistrikten innebär att även vissa vallokaler har ändrats sedan förra valet.

– Du kanske är van att gå till en speciell vallokal sedan tidigare, men det kan ha ändrats. På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör och vilken vallokal du ska rösta i, säger Inger Fältros Lundberg.

Delade vallokaler 

En annan förändring i årets val är att flera valdistrikt kommer att dela vallokal, till exempel i sporthallar som Luleå Energi Arena. Inger Fältros Lundgren förklarar vad det innebär för dig som ska rösta i en delad vallokal:

– Det är viktigt att du går till rätt plats i den delade vallokalen om du röstar på valdagen, eftersom du måste kunna prickas av i den röstlängd där ditt namn finns med. Därför är det bra om du vet vilket valdistrikt du tillhör. Det står på röstkortet.

I delade lokaler finns det skyltar med valdistriktets namn som visar var i lokalen du ska lämna din röst. Röstmottagarna kan visa dig rätt.

Nytt röstkort

Har du inte fått ditt röstkort med posten eller behöver ett nytt, kan du kontakta kommunen tfn: 0920-45 30 00 eller mejl: lulea.kommun@lulea.se 

Du kan även få ett nytt röstkort på förtidsröstningen i Luleå Energi Arena, PRO-lokalen i Råneå, Luleå tekniska universitet och Sunderby sjukhus.

– Vallokalerna har öppet kl 08.00-20.00 på valdagen, söndag den 11 september. Kom ihåg att ta med ditt ID-kort när du röstar, avslutar Inger Fältros Lundgren.

 

Frågor om valet besvaras av Inger Fältros Lundgren 
Valsamordnare, Luleå kommun
Tfn: 0920-45 30 84

Sidan uppdaterades den 1 september 2022