Grundsärskolan vill ansöka om projektmedel

Luleå kommun har avsatt fyra miljoner kronor per år i en pott för sociala investeringsmedel som ska skapa jämlik hälsa i Luleå. Grundsärskolan vill ansöka om medel för att driva ett projekt inom området. Det är ett av de ärenden som lyfts vid barn- och utbildningsnämnden arbetsutskott 5 oktober.

– I samverkan med Luleå tekniska universitet vill grundsärskolan utifrån praktiknära erfarenheter och från samtal belysa och problematisera grundsärskoleelevers existentiella hälsa, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

Det finns ofta en lång process i bakgrunden innan en elev blir mottagen i särskolan. Ofta är upplevelsen bland de elever som börjar i särskolan att de inte klarar skolan. Den långa utredningsprocessen påverkar elevers självförtroende och motivation på ett negativt sätt.

– Vi vill att projektet ska resultera i tillämpliga praktiska arbetssätt och erfarenheter i mötet med elevgruppen som kan bidra till att öka elevers mående och på sikt främja deras lärande, säger Louice Stridsman.

Projektets kostnader består främst av doktorand och personella resurser hos både grundsärskolan och Luleå tekniska universitet. Kostnaderna är tänkta att finansieras till merpart av medel från sociala investeringar.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår till barn- och utbildningsnämnden att godkänna att ansökan för sociala investeringar lämnas in.

Se ärendelista Pdf.

Kontakt
Louice Stridsman
Verksamhetschef grundskolan
0920 - 45 72 82

Sidan uppdaterades den 30 september 2022