Råneå badhus och Kulturnatten till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott

Framtiden för Råneå badhus kan komma att avgöras i kommunfullmäktige. Det är förslaget till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott som ska ta upp frågan på sitt möte den 8 mars. Även ett ärende om bidrag till årets Kulturnatt tas upp vid mötet.

Legionellan, som är orsaken till att Råneå badhus är stängt sedan januari, bedöms bli kostsam att åtgärda och utan garantier för att det lyckas. Detta i en byggnad som bedömts vara tekniskt slut redan 2016.

Nu ska kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott behandla frågan om Råneå badhus. Förslaget från förvaltningen är att ärendet ska vidare till kommunfullmäktige för att upphäva beslutet fullmäktige tog 24 oktober 2016 att Råneå badhus ska fortsätta drivas och underhållas.

Under förutsättning att detta sker är förslaget att kultur-och fritidsnämnden sedan säger upp hyresavtalet för Råneå badhus.

Bidrag till Kulturnatten

Vidare ska arbetsutskottet behandla frågan om bidrag till den 18’de upplagan av Kulturnatten. Förslaget är att ge Skådebanan 280 000 kronor för Kulturnatten 2023, baserat på redovisning och verifikat från Kulturnatten 2022.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott sammanträder den 8 mars. Slutgiltiga beslut tas i kultur-och fritidsnämnden den 22 mars.

Hela kallelsen till arbetsutskottet finns här. Länk till annan webbplats.

Kontakt: Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun, 070-529 39 86 Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 2 mars 2023