Brister i handläggning och dokumentation

Biståndsenheten i Luleå kommun har uppmärksammat brister gällande handläggning och dokumentation samt följsamhet till enhetens rutiner. Händelserna är anmäld till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Hanteringen kan ha inneburit brister i rättssäkerhet och fördröjning av handläggning, beslut och utfört stöd. Händelserna bedöms som allvarliga missförhållanden och utreds enligt lex Sarah.

– Vi utreder nu vad som har hänt och på vilket sätt det har drabbat brukare och anhöriga, säger Anna Saxin, verksamhetschef.

Kontakt

Lahib Yousif verksamhetschef tel 0920-453000

Sidan uppdaterades den 5 juli 2024