Mark och lokaler bild

Foto: Fredrik Broman

Mark & lokaler

Letar du en ledig yta, kanske i stan eller på landsbygden? Här hittar du nyttig information om lediga lokaler eller tomter.

Företagslots

Företagslotsen är ett nätverk som är till för dig som är företagare. Lotsen förmedlar dina kontakter med privata nätverk, Luleå kommun och övriga offentliga aktörer. Luleå Näringsliv AB har den samordnande rollen i detta nätverk.

Kontakta Luleå Näringsliv ABlänk till annan webbplats
Kontakta Företagslotsenlänk till annan webbplats

Byggdialog i Luleå

Byggdialogen är en väg in för er som vill bygga i Luleå. Välkomna med era idéer och förslag om byggande och samhällsbyggnad.

Köp och försäljning av mark

Läs om priser för tomtmark för bostäder, kontor och handelsändamål samt om aktuella markanvisningar på sidorna om markanvisningar.

Detaljplaner

Nya detaljplaner tas fram av stadsbyggnadsförvaltningen.

Bygglov

Läs mer om bygglov här.