Markanvisningar

En markanvisning är en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre. Markanvisningen ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor, förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst markområde för bebyggande.

Villkoren för en markanvisning ska regleras i ett markanvisningsavtal. Avtalets exakta struktur och innehåll kan variera beroende på områdets unika förutsättningar.

Aktuella markanvisningar

Plan för markanvisning

(klicka i lager Markanvisningar under rubriken Samhälle & gator när du kommer in i kommunkartan)

Riktlinjer för markanvisning

Riktlinjerna innehåller information om hur man ansöker om markanvisning hos kommunen, hur handläggningen sker hos kommunen, grundläggande villkor för markanvisning och principer för markprissättning.

Så här går det till

När kommunen bjuder in till intresseanmälan för markanvisning, får byggherrar som är intresserade av att köpa mark för att bygga till exempel bostäder, lämna in förslag som beskriver vad man har tänkt bygga.

Av förslagen ska det framgå hur den planerade bebyggelsen ska se ut och om man har tänkt att bygga hyresrätter, bostadsrätter och så vidare.

Kommunen avgör sedan vilka byggherrar som ska erbjudas rätt att köpa och bebygga marken. Tilldelning av mark till respektive byggherre sker genom markanvisning.

Intressentregister för markanvisningar

Här kan du som företagare anmäla dig till vårt intressentregister för markanvisningar.

Observera att detta register inte är till för privatpersoner som önskar köpa tomt för småhus.

Vid frågor kontakta

Ida Lindberg
E-post: ida.lindberg@lulea.se
Telefon: 0920-45 37 63

Sidan uppdaterades den 19 april 2024