Mark för verksamheter i Luleå

Kommunen planerar för att både kortsiktigt och långsiktigt tillgodose näringslivets behov av mark för arbetsplatser, industri, handel och liknande ändamål. Detta sker både genom detaljplaneläggning för att få fram nya områden och genom försäljning av mark inom befintliga områden.

Läs mer på sidorna för näringslivet Länk till annan webbplats..

I följande område finns för närvarande mark till försäljning:

Kartor över kommande arbetsplatsområden:

  • Rutvik (karta kommer inom kort)

Om inget av detta är av intresse så finns byggdialogen. I byggdialogen får du snabb respons på din idé och möjlighet till vägledning för att vidareutveckla ditt förslag. Stora som små projekt och förfrågningar är välkomna. Läs mer om byggdialogen.

För mer information kontakta kundcenter, tfn. 0920-45 30 00.
lulea.kommun@lulea.se

Sidan uppdaterades den 13 oktober 2023