Luleå kommuns koordinatsystem

Luleå kommuns officiella koordinatsystem är Sweref 99 21 45 i plan och RH2000 i höjd.

Idag byts lägesbunden information, kartor, koordinatuppgifter och ritningar både över kommungränser och mellan flera olika aktörer. Problem uppstår när de är angivna i olika referenssystem.
 
Övergången till ett nationellt enhetligt referenssystem förenklar insamling och användning av geografisk information. Den förenklar möjligheten att utbyta data mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Införandet av Sweref 99 och RH2000 medför att:

  • risken för felaktig lägesinformation i krissituationer reduceras
  • behovet av transformationer minimeras
  • effektiv användning av olika organisationers data möjliggörs
  • behovet av dubbellagrade data minskas

​Det blir lättare att använda sig av GNSS-teknik (till exempel GPS) eftersom man vid GNSS-mätning i Sverige mäter direkt i Sweref 99 och RH2000.​

I och med att Luleå kommun bytt koordinatsystem i både plan och höjd kommer alla leveranser av geografiskt lägesbunden information att ske i Sweref 99 21 45 (i plan) och RH2000 (i höjd).

Transformationssamband och restfelsmodell för överräkning mellan Luleå lokalt system (RT38) och Sweref 99 21 45 finns här (zip, 313.6 kB). Zip, 313.6 kB.
 
Tolkade områden för korrigering av höjdvärden från RH00 -> RH2000 finns här (zip, 408.4 kB). Zip, 408.4 kB.

Frågor

Har du frågor om kartor? Skicka e-post till: gis.kartor@lulea.se

Dokument och länkar

Sidan uppdaterades den 25 januari 2024