Olycksskadeförsäkring skoldator

Elever i grundskolans årskurs 7-9 samt gymnasieskolan erbjuds att låna en personlig bärbar dator. Datorn är försäkrad via Dell Olycksskade­försäkring. Försäkringen täcker reparation eller utbyte av din dator vid oavsiktlig skada (olycksskada). Försäkringen gäller för maximalt en godkänd skada per dator per 12-månadersperiod.

Vad ingår i försäkringen?

 • Oavsiktlig skada på datorn.
 • Vid oavsiktlig skada reparerar eller byts datorn ut under försäkringstiden mot samma eller motsvarande dator.
 • Försäkringsbeloppet är detsamma som värdet på datorn.

Vad ingår inte i försäkringen?

 • Borttappande, stöld eller skada till följd av felaktig användning.
 • Slitage och kosmetiska skador som inte påverkar datorns funktion eller prestanda.
 • Reparation av datorns kringutrustning och tillbehör som inte är inbyggda i eller hopbyggda med basenheten, till exempel batterier utan garanti, externa högtalare eller tangentbord.
 • Service eller reparation utförd av annan än leverantören eller av denne auktoriserad reparatör.

Så här gör du vid olycksskada på din dator

Vid fel, skador, stöld eller förlust ska du som elev eller vårdnadshavare omgående anmäla detta till skolan. I anmälan ska du ange:

 • händelseförlopp
 • tidsangivelse
 • plats för skadan eller förlust.

Vid stöld eller förlust ska du också göra en polisanmälan. Kopia av polisanmälan ska du lämna till IT-ansvarig eller rektor. Går du i:

 • grundskolan kontaktar du skolans lokala enhetsansvariga (LEA) eller rektor.
 • gymnasieskolan kontaktar du gymnasieskolans IT-team eller rektor.

Sidan uppdaterades den 15 april 2024