Elevhälsa

Elevhälsan jobbar främst förebyggande och hälsofrämjande. Det finns tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan finns för dig som är elev i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.

Sidan uppdaterades den 10 oktober 2023