Avgifter för förskola och fritidshem

Vilken avgiften blir beror på hushållets sammanlagda skattepliktiga bruttoinkomst, därefter på antalet barn som du har en plats för i förskola och fritidshem. Yngsta barnet räknas som barn ett, näst yngsta som barn två och så vidare. För barn fyra debiteras ingen avgift.

Inkomsttaket för beräkning av högsta avgift (maxtaxa) är 54 830 kr per månad från och med 1 januari 2023.

Avgiften betalas från placeringens startdatum. Avgiften debiteras i efterskott den 30:e varje månad.

Retroaktiv avgift tas ut eller återbetalas för de tre senaste månaderna, om avgifterna grundar sig på felaktiga uppgifter.

Beräkna din avgift

Du som har ett barn placerat i kommunal förskola eller fritidshem kan beräkna din avgift.

Barn 1–2 år till arbetande eller studerande föräldrar

Omsorgstid: heltid (arbetstid, studietid inklusive restid)
Beräknas utifrån maxtaxa.

Barn 1: 3% av inkomsten. Max 1 645 kr/månad
Barn 2: 2% av inkomsten. Max 1 097 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomsten. Max 548 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

Barn 3–5 år till arbetande eller studerande föräldrar

Omsorgstid: heltid (arbetstid, studietid inklusive restid).
Beräknas utifrån maxtaxa.
Avdrag på avgift 30% september–maj (läsåret).
Avdrag görs för alla 3–5 åringar i förskolan fr.o.m. 1 september det år barnet fyller 3 år.

Barn 1:
September–maj (läsår): max 1 151 kr/månad
Juni–augusti: max 1 645 kr/månad
Barn 2:
September–maj (läsår): max 768 kr/månad
Juni–augusti: max 1 097 kr/månad
Barn 3:
September–maj (läsåret): max 384 kr/månad
Juni–augusti: max 548 kr/månad
Barn 4:
Ingen avgift

Barn 1–2 år till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar

Omsorgstid: max 15 timmar per vecka

Barn 1: 3% av inkomsten. Max 1 645 kr/månad
Barn 2: 2% av inkomsten. Max 1 097 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomsten. Max 548 kr/månad
Barn 4: Ingen avgift

Barn 3–5 år till arbetssökande eller föräldralediga föräldrar

Omsorgstid: max 15 timmar per vecka
Avgiftsfri förskola 525 timmar per läsår (september–maj)
Avdrag görs för alla 3–5 åringar i förskolan fr.o.m. 1 september det år barnet fyller 3 år.

Barn 1:
September–maj (läsår): ingen avgift
Juni–augusti: max 1 645 kr/månad
Barn 2:
September–maj (läsår): ingen avgift
Juni–augusti: max 1 097 kr/månad
Barn 3:
September–maj (läsår): ingen avgift
Juni–augusti: max 548 kr/månad
Barn 4:
Ingen avgift.

Barn 1: 2% av inkomst. Max 1 097 kr/månad
Barn 2: 1% av inkomst. Max 548 kr/månad
Barn 3: 1% av inkomst. Max 548 kr/månad
Barn 4: ingen avgift

För familjer med inkomst upp till 10 000 kr/månad debiteras ingen fritidshemsavgift.

Avgiften baseras på hushållets sammanlagda skattepliktiga bruttoinkomst oavsett om det finns gemensamma barn eller inte. Vid förändrade familjeförhållanden, till exempel om du blir sammanboende eller ni flyttar isär, måste detta meddelas och ny inkomstuppgift lämnas in.

Förändrade familjeförhållanden kan du inte meddela digitalt. Du måste kontakta Kundcenter för inkomstblankett.

Om man har gemensam vårdnad och barnet/barnen kommer att ha växelvis boende kan kommunen erbjuda att dela räkningen.

Kommunen kan dela räkningen så att varje vårdnadshavare betalar efter bruttoinkomsten i sitt hushåll och barnets vistelsetid. Vårdnadshavarna måste då meddela att familjeförhållandena har ändrats, aktuell inkomstuppgift och att de önskar att dela räkningen.

Om platsen sägs upp av den ena vårdnadshavaren övergår placeringen till den vårdnadshavaren som har kvar platsen. Den vårdnadshavaren får då betala för hela platsen. Kommunen erbjuder ej halv plats.

Avgiftsreducering kan medges om barn är frånvarande på grund av egen sjukdom i minst 14 kalenderdagar.

Vem kan ansöka

Vårdnadshavare som har barn som varit frånvarande på grund av barnets sjukdom. Läkarintyg/sjukintyg ska bifogas blanketten om återbetalning av avgift.

Blankett: Ansökan om återbetalning p g a barns sjukdom Länk till annan webbplats.

Kontakt

Kundcenter
0920–45 30 00

Självservice, e-tjänster och mina sidorLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Postadress: Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 971 85 Luleå

Besöksadress: Stadshuset, Rådstugatan 11

Sidan uppdaterades den 10 januari 2023