Arbetsgruppen Män i förskolan

Män i förskolan

Luleå kommuns arbetsgrupp Män i förskolan arbetar för att öka antalet män inom förskolorna och för att behålla de män som redan idag finns i verksamheten.

Gillar du att vara ute i naturen, dramatisera, spela musik, arbeta med bild, röra på dig, leda en grupp, arbeta i team eller uppleva humor och skratt? Då är arbetet inom förskolan något för dig!

Vi erbjuder dig som manlig medarbetare i förskolan:

 • Regelbundna träffar på dagtid för att stärka arbetsgruppen Män i förskolan
  som består av både barnskötare och förskollärare.
 • Stöd för varandra, utbyta tankar och erfarenheter runt arbetet
 • Mentorer

Intresserad av att arbeta inom förskola?

Arbetsgruppen Män i förskola arbetar aktivt för att synliggöra

 • Träffar med elever på grundskolan inför deras gymnasieval
 • Träffar med studenter på gymnasiet under deras studier
 • Träffar med studenter på universitetet under deras studier,
  inbjudan till våra träffar med arbetsgruppen samt gemensamma
  aktivititer mellan vår arbetsgrupp och LTU.
 • Träffar med studie- och yrkesvägledare för att tillsammans tänka
  om hur vi kan bryta traditionella yrkesval.

Samordnare för Män i förskolan

Tobias Skogsberg
0920-45 30 00

Urban Eriksson
0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 28 april 2023