Uppdragsutbildning - kompetensutveckling för företag

Kompetensutveckling är framtidens melodi

Vi vet att kompetensutveckling är viktigt för alla typer av organisationer. Alla branscher behöver anpassning till ny teknik, utrustning och arbetssätt.

Utbildning är inte bara viktigt för organisationen. Enskilda anställda behöver också personlig utveckling och fortbildning. Det är fördelaktigt för både arbetsplatsen och personalen.Vi erbjuder dig möjligheten att kompetensutveckla ditt företag inom yrkeshögskolan, inom dataområdet och certifiering inom kylteknik.

Nu har du möjlighet att certifiera dig inom kylteknik hos oss i Luleå. Du kan nyexaminera och omexaminera dig.

  • För att få ditt kylcertifikat måste du få godkänt på teoretiskt och praktiskt prov.
  • Om du har certifikat i aktuell kategori sedan tidigare krävs endast ett nytt teoretiskt prov vart femte år; kallat omexaminering.
  • Efter godkänt teoretiskt prov ansöker du om personligt kylcertifikat hos Incert.

Läs mer om vårt examinationscentrum

Vi erbjuder datautbildning i Microsoft Office på grund- och fördjupningsnivå. Har ni en Smartboard på er arbetsplats? Vi erbjuder både introduktioner och kurser.

Du har även möjlighet till skräddarsydda datautbildningar där du styr över innehåll och tid. I samarbete med er planeras och utformas utbildningens innehåll, upplägg, kurslängd och kursplats.

Yrkeshögskolan erbjuder allt från enstaka kurser till hela utbildningar som alla bedrivs på distans. Kurser inom yrkeshögskolan är, el- och automationsingenjör, VVS- och energiingenjör, tandsköterska, samt järnvägstekniker med inriktningarna bantekniker, signaltekniker och kontaktledningstekniker.

Hos oss har du flera möjligheter till utbildningslösningar. I våra utbildningar använder vi oss av konsulter med lång branscherfarenhet.

Kontakt för mer information

Sidan uppdaterades den 29 november 2023