Återvinning, renhållning och avfall

På den här sidan hittar du information om avfall och återvinning i Luleå, hur du sorterar ditt avfall, hur du hittar till återvinningsstationer och återvinningscentraler eller hur du kan ansöka om uppehåll i soptömning med mera. Här i Luleå är det det kommunala bolaget Luleå Miljöresurs (Lumire) som ansvarar för omhändertagande av allt hushållsavfall och driften av de olika avfallsanläggningarna.

En illustration över Återvinningscentralen Risslan som ligger på Porsön i Luleå.

En illustration över Återvinningscentralen Risslan som ligger på Porsön i Luleå.

Uppehåll från soptömning vid permanentbostad

Det finns möjlighet att ansöka om uppehåll från sophämtning från din permanentbostad och det gör du hos miljö- och byggnadsnämnden. Uppehållet kan endast beviljas om fastigheten inte kommer att användas på minst sex månader. Du kommer trots uppehållet att behöva fortsätta betala den fasta taxan för ditt abonnemang.

Det är tillåtet att inte ha något avfallsabonnemang alls om du har särskilda skäl, till exempel om det inte längre finns någon bostadsbyggnad på fastigheten. Miljö- och byggnadsnämnden kan också bevilja uppehåll retroaktivt om bostadsbyggnaden till exempel har brunnit ner.

Avgiften för att handlägga din ansökan varierar, men kostar oftast en halv eller en hel handläggningstimme. Årets timavgift kan du hitta i Miljö och byggnadsnämndens taxor.

Du kan ansöka om uppehåll antingen genom att använda vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Du hittar båda genom att klicka på länken till e-tjänsten nedan. Glöm inte bort att bifoga er fullmakt om du ansöker åt någon annan.

Uppehåll från soptömning vid fritidshus

Hos Luleå MiljöResurs (Lumire) kan du ansöka om uppehåll från sophämtning vid din fritidsbostad. Uppehållet gäller för hela perioden 15 maj - 15 oktober förutsatt att fritidsbostaden inte kommer användas under hela den perioden. Du måste ansöka senast den 30 april för att Lumire ska kunna verkställa din ändring. Du fortsätter att betala för den fasta delen av taxan även under uppehållet. Ansökan gör du på Mina sidor på Lumires webbplats. Denna tjänst är kostnadsfri.

Egen kompostering av matavfall

Du har möjlighet att själv kompostera ditt matavfall på din fastighet och på så sätt slippa ha den bruna matavfallstunnan. För att få börja kompostera måste du först lämna in en ansökan om eget omhändertagande av matavfall. Då kommer du få lämna uppgifter om vilken typ av kompostbehållare du använder dig av. Det är viktigt att behållaren är säker mot skadedjur och att den klarar vintern utan att komposten fryser. Om du använder dig av bokashi-metoden ska du kunna förvara komposterad mull skadedjurssäkert under den tid på året när det är tjäle i marken och det inte går att gräva ned mullen direkt.

Du har också möjlighet att kompostera matavfall utan att bli av med den bruna matavfallstunnan genom att enbart skicka in en anmälan. Även det gör du i e-tjänsten nedan.

Avgiften för att handlägga din ansökan varierar, men kostar oftast en halv eller en hel handläggningstimme. Årets timavgift kan du hitta i Miljö och byggnadsnämndens taxor.

Du kan ansöka om uppehåll antingen genom att använda vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Du hittar båda genom att klicka på länken till e-tjänsten nedan.

Gemensam avfallsbehållare

Vill du dela avfallsbehållaren med din granne eller annan närboende fastighet? Om ni är gränsgrannar eller bor mitt emot varandra kan ni kontakta Lumire Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som kan handlägga er gemensamma avfallsbehållare.

Om ni bor längre bort från varandra, om ni är fler än två grannar som vill dela behållare eller om två fastigheter har samma fastighetsägare, måste ni ansöka om gemensam avfallsbehållare hos miljö- och byggnadsnämnden.

Det gemensamma avfallskärlet för brännbart avfall måste ha en storlek på minst 20 liter per hushåll och vecka. Det gemensamma avfallskärlet för matavfall får delas av maximalt fyra hushåll. Ni kommer behöva utse en av er som ska vara ansvarig för avfallskärlen. Ert beslut kommer att upphöra om en av grannarna inte längre vill dela avfallskärl.

Avgiften för att handlägga din ansökan varierar, men kostar oftast en halv eller en hel handläggningstimme. Årets timavgift kan du hitta i Miljö och byggnadsnämndens taxor.

Du kan ansöka om uppehåll antingen genom att använda vår e-tjänst eller genom att fylla i en blankett. Du hittar båda genom att klicka på länken till e-tjänsten nedan.

Kontakta Lumire

För hushåll: 0920-25 09 00
För företag: 0920-25 09 10
E-post: kundservice@lumire.se

Sidan uppdaterades den 13 november 2023