Vatten och avlopp i Luleå kommun

Det kommunala bolaget LUMIRE, eller Luleå miljöresurs AB, ansvarar sedan första januari 2022 för de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna inom Luleå kommun. LUMIRE levererar dricksvatten och renar avloppsvattnet för nästan alla Luleåbor.

Undantaget är de som har eget vatten och egna avloppsanläggningar.

Beslut om VA-taxa, investeringar och verksamhetsområden beslutas av kommunfullmäktige och infrastruktur- och servicenämnden har ansvar som huvudman för VA när det gäller investeringsplan, med mera.

Anslutning av ny VA-anläggning

Många frågor ska besvaras innan man ansluter sitt hus till de kommunala VA-ledningarna på ett säkert och smidigt sätt.

Innan du börjar gräva behöver du kontrollera om det redan finns ledningar i marken.

VA-taxa – Det här kostar det

Som kund betalar du en avgift för vatten och avlopp. Verksamheten är helt taxefinansierad vilket innebär att inga skattemedel används och att verksamheten inte är vinstdrivande.

Hur mycket du betalar beror bland annat på hur mycket vatten du använder och hur din fastighet är ansluten till va-nätet.

Va-taxan består av anläggningsavgiften som är en engångsavgift vid inkoppling av vatten och avlopp till din fastighet och brukningsavgiften som är en årlig kostnad med en fast och rörlig del. 

Särskild taxa tas ut för:

  • Uppsättning/borttagning vattenmätare
  • Vattenmätaravläsning
  • Sprinkler
  • byggvatten
  • Särskild industritaxa

VA-plan 2030

För att skapa ett attraktivt växande Luleå som är hållbart över tiden krävs en god och långsiktig planering för vatten och avlopp. Vi kallar denna planering för VA-plan 2030.

Eget vatten och avlopp

Bor du inte i någon av de byar och samhällen som har kommunalt vatten eller avlopp? Du kanske har gemensamt vatten eller avlopp tillsammans med dina grannar eller en egen dricksvattenbrunn och avloppsanläggning?

Köpa eller sälja hus med eget vatten och avlopp?

Om du vill köpa eller sälja ett hus med ett eget vatten och avlopp eller om du är en mäklare så rekommenderas du att titta på Avloppsguiden Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades den 15 juli 2024