Eld i mörker

Säker eldning utomhus

Om du ska elda utomhus är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt, oavsett om du eldar trädgårdsavfall eller gör upp en majbrasa på valborg.

Håll dig uppdaterad

Elda säkert ute

Tidigare har det funnits ett krav på att anmäla alla eldningar till SOS Alarm. Det behöver du inte göra nu. Det är dock viktigt att din eld/majbrasa inte kan uppfattas som en skogs- eller byggnadsbrand och att förbipasserande larmar räddningstjänst.

Kontrollera brandrisken innan eldning

Gräsbränning leder många gånger till oönskad spridning och i värsta fall till att byggnader brinner upp. På bara några minuter kan vinden göra så att branden sprider sig så fort att man omöjligt hinner släcka den, elden sprider sig snabbt när gräset är torrt.

Skogsbrandsrisk i Sverige mäts i en 6-gradig skala, 1-5E, där 4 betyder stor brandrisk, 5 mycket stor brandrisk och 5E, extremt stor brandrisk. När det är 5 eller 5E ska man undvika eldning utomhus och det är inte ovanligt att eldningsförbud införs. Kontrollera skogsbrandsrisken innan du eldar antingen i appen Brandrisk Ute eller via MSBs hemsida. Länk till annan webbplats.

Berätta för grannarna

Tänk på att det blir mycket rök av våta löv och även av en del annat som bränns i trädgårdarna. Röken kan irritera grannarna. Prata med dem på förhand och berätta att du tänker elda. Tänk på att vinden kan ändra riktning. Elda inte när vinden blåser mot deras hus.

Släck elden

Du släcker enkelt genom att kratta ut glöden och sedan dränka den med vatten. Glödande flagor och gnistor färdas med vinden och kan starta en gräsbrand om de landar i torrt gräs.

Gräsbränning

Elda bara små ytor åt gången och i rätt riktning, det vill säga mot vinden och inte med!

Ha alltid vatten till hands när du eldar. Dra fram trädgårdsslangen och ha ett par fyllda hinkar eller vattenkannor till hands.

Krattan är ett bra redskap. Med den kan du jämna ut och begränsa eldens framfart. För att begränsa ytan du ska bränna bör du vattenbegjuta marken kring den. Det är även bra att plocka bort brännbart material i omgivningen så att inte elden sprider sig. Håll elden under uppsikt hela tiden! 

Annat trädgårdsavfall

Annat trädgårdsavfall eldar du lämpligast i en plåttunna. Där har du elden under kontroll och kan fylla på hela tiden utan att det blir för stor brasa.

Om du tänker elda direkt på marken ska du göra det på en öppen plats där det inte finns risk för att elden ska sprida sig. Ha vattenhinkar, slang och kratta till hands. Släck ordentligt och vattna igenom marken efteråt.

Majbrasor

Under Valborgsmässofirande samlas vi gärna kring värmande eldar. Den traditionen tycker också vi på räddningstjänsten är trevlig, men vi vill ändå påminna om följande regler kring eldarna.
 
En ansvarig person ska utses för varje brasa. Denne ansvarar för att majbrasor och grilleldar inte orsakar annan brand än vad de är avsedda för, samt att dessa inte orsakar annan brand efter att nyttjandet avslutats.
 
Majbrasor ska placeras på för ändamålet lämplig plats så att elden inte kan spridas till exempelvis omgivande gräs eller byggnader. Avståndet till byggnader bör vara minst 25 - 50 meter beroende på brasans storlek.

Placera inte heller brasan så nära bebyggelse och vägar att röken orsakar olägenheter. Majbrasor får inte placeras under eller i närheten av tele- eller kraftledningar. Markägarens tillstånd ska alltid inhämtas.
 
Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Därför bör man ta bort allt brännbart på ett avstånd av åtminstone 15 meter från brasans kant. 

Bålet får endast innehålla endast trädgårdsavfall, alltså grenar och kvistar med mera, eller ved. Det är inte tillåtet att elda annat avfall, såsom hushållsavfall, byggspill, impregnerat eller målat virke, spillolja, däck, möbler och liknande. 

Flytta gärna på högen som ska eldas innan du tänder brasan och kolla så att inga igelkottar eller andra djur byggt bo.

Tänd brasan med till exempel tändpapper, träull eller annat fibröst material. Använd aldrig bensin för att tända majbrasan. Bensin förångas snabbt och då bensingaserna antänds kan branden få ett explosionsartat förlopp. Det är olämpligt och mycket farligt att slänga på bensin eller andra lättflyktiga brännbara vätskor i elden.
 
Lämplig släckutrustning ska finnas tillgänglig, till exempel strilkannor eller hinkar med vatten och krattor.

Vid Valborgsfirandets slut ska den ansvarige se till att majbrasor och grilleldar är släckta och att platsen är uppstädad.

Tillstånd

Ert valborgsmässofirande kan medföra att ni behöver söka tillstånd hos Polisen för antingen allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Läs mer om ansökan på Polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades den 19 juni 2023