Cykla i Luleå

Gillar du att cykla? På den här sidan hittar du vår cykelkarta, var du hittar närmsta cykelpump och information om vårt cykelarbete och mycket mer.

Cykelkarta över Luleå i fickformat

Kan hämtas på följande platser:

 • Turistcenter i Kulturens hus
 • Stadshuset
 • Stadsbyggnadsförvaltningen på Bangårdsgatan 12
 • Luleå tekniska universitet (reception i B-huset)
 • Visitor center Gammelstads kyrkstad

Vid busstationen i korsningen mellan Storgatan och Hermelinsgatan har vi placerat en cykelpump. Den kan du även använda för att pumpa barnvagnar, rullstolar m.m.

Vid Stadsbyggnadsförvaltningens huvudentré på Bangårdsgatan 12 finns också en cykelpump som får användas av allmänheten.

Självklart är de gratis att använda.

Var ska jag cykla på Storgatan?
Du får cykla på gågatan men du måste visa hänsyn och släppa fram de gående. Om du väljer att cykla där är det lämpligt att cykla i mitten av gatan.

Var ska jag cykla på Storgatan där det också finns biltrafik?
På sträckor med biltrafik ska du cykla tillsammans med bilarna. En del tror att den avvikande plattraden mitt på trottoaren är en avgränsning för var man ska gå och var man ska cykla, men det är fel.

Vad är plattraden på som finns mitt på Storgatans gågata?
Plattraden är ett ledstråk för synskadade. Hela trottoaren är till för gångtrafikanter.

Får jag cykla på trottoaren?
Nej, trottoarerna är till för de som går, cykling på trottoarer är förbjudet.

Varför finns ramper vid övergångställen?
Ramperna är till för att man ska kunna ta sig upp på trottoaren med rullstol, rollator, barnvagnar m.m. De är alltså inte till för cyklister.

Vilken sida ska man gå på?
På gemensamma gång- och cykelvägar är regel att du ska gå till vänster i färdriktningen. Cykla ska du göra på högra sidan av vägen.

Kan ni inte ploga så det är färdigt när jag ska till jobbet?
Nej tyvärr, vilken tid vi plogar beror på många faktorer som vilken tid det snöar, väderprognoser, vind och tid på dygnet. Vi kan därför inte lova att plogningen är klar till något visst klockslag. Cykelvägarna är däremot prioriterade och plogas alltså före bilvägarna.

Det är möjligt att hyra elsparkcyklar på Luleås gator. På den här sidan hittar du information om elsparkcyklarna.

Precis som i många andra städer finns i Luleå ett privat företag som hyr ut elsparkcyklar. I Luleå är det företaget Ryde.

Felanmälan
Felanmälan görs i Rydes app eller kontakta dem via telefon eller mail:

Var får elsparkcyklarna parkeras?
Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra trafikanter som fotgängare, cyklister, kollektivtrafik och biltrafik. De ska parkera i cykelställ eller särskilda uppmålade uppställningsytor för elsparkcyklar.

Elsparkcykelföretagen ansvarar för elsparkcyklarna. Luleå kommun kan endast flytta fordon som parkeras så att de utgör en fara eller hinder för andra trafikanter.

Parkera rätt och underlätta för bland andra synskadade. Synskadades Riksförbund har gjort en film med tips om hur du parkerar på ett sätt som underlättar för synskadade – och alla andra som vill ta sig fram i staden. Om vi alla hjälps åt blir det ju mycket enklare.

Parkera din elsparkcykel rätt (ej syntolkad) - YouTubeLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vilka ansvarar för elsparkcyklarna?
Uthyrningsföretagets ansvar
Företagen som äger elsparkcyklarna ansvarar för dem och ska se över elsparkcyklarna dagligen. De har anställda som ska se till att flytta exempelvis felparkerade elsparkcyklar som utgör fara eller som hindrar trafiken.

Polisens ansvar
Det är polisen som har hand om tillsynen och bevakningen när det gäller trafikfrågor.

Kommunens ansvar
Kommunen samarbetar med uthyrningsföretagen för att hitta olika sätt att hindra att elsparkcyklarna körs och hanteras på fel sätt.

Vilka lagar och regler gäller för en elsparkcykel?
Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar räknas som cyklar om de inte går fortare än 20 kilometer i timmen och har en motorstyrka på max 250 watt. De ska därför följa de trafikregler som gäller för andra cyklar. Den ska till exempel ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer.

I Luleå begränsas hastigheten automatiskt till 8 kilometer i timmen när elsparkcykeln körs på gågatan.

Om den som kör är yngre än 15 år krävs hjälm, men vi rekommenderar att alla som cyklar ska använda ett huvudskydd.

Det är inte tillåtet att skjutsa någon på en elsparkcykel.

Företag som hyr ut elsparkcyklar har särskilda regler för sin uthyrning. På deras hemsidor finns mer information om reglerna.

Du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller. Du kan läsa mer om vad som gäller på Transportstyrelsens hemsida:

Länk till Transportstyrelsens sida om elsparkcyklarLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.

Korsa vägen som cyklist

Passera en trafikerad gata - hur gör man? Har du eller bilisterna väjningsplikt? Målet är att det ska vara tydligt för både cyklister och andra trafikanter vilka regler som gäller.

Huvudcykelstråk

Huvudcykelstråken utgår från Luleå centrum och leder till de olika stadsdelarna. De passerar viktiga målpunkter som skolor, arbetsplatser och idrottsplatser som ett stort antal cyklister och gångtrafikanter dagligen färdas till varje dag.

Huvudcykelstråken finns för att hjälpa trafikanterna att hitta lättare mellan centrum och stadsdelarna. De skyltas med speciella skyltar som har olika färg beroende på vilket stråk de markerar. Längs stråken finns också avståndstavlor med viktiga målpunkter.

Vi vill göra Luleå till en riktig vintercykelstad och inspirera fler att cykla även på vintern!

Var med och inspirera andra att vintercykla i Luleå, tagga dina vintercyklingsbilder i sociala medier med #Luleåvintercyklar.

Gång- och cykelvägar är prioriterade vid plogning

För att det ska vara lätt att cykla även på vintern är våra gång- och cykelvägar prioriterade vid snöröjningen. Vi har valt att prioritera de stora stråken mellan stadsdelarna och centrum. Det är dessa som plogas först och oftast.

Tips för vintercykling

Att cykla på vintern är inte särskilt komplicerat men kan ändå upplevas som svårt för dig som inte provat tidigare. Därför kommer här några tips för dig som vill börja cykla på vintern.

 • Dubbdäck på cykeln är en bra investering för att få bättre grepp dagar då väglaget är halt.
 • Om du cyklar när det är mörkt är det viktigt att du syns. Vid cykling i mörker ska din cykel ha en lykta fram med vitt ljus och en bak med rött ljus. Dessutom ska det finnas reflexer på din cykel, vit fram, röd bak och vit eller orange åt sidorna.
 • På vintern när det är halt kan det vara extra bra att använda cykelhjälm. Om du är 15 år eller yngre är det lag på att du måste använda hjälm när du cyklar.
 • För att cykla på vintern behövs inga speciella kläder men varma vantar och skor är bra för att inte frysa om fingrar och tår. En tunn och varm mössa under cykelhjälmen är också bra. Att frysa lite när man börjar cykla är inget problem, man får snabbt upp värmen.
 • Om du vill synas extra bra är reflexer på kläderna eller en reflexväst bra att ta på sig.
 • Ett varmt sadelskydd kan vara skönt, särskilt om din cykel står parkerad utomhus.

Luleå har fyllt 400 år. Här har vi samlat fina gamla bilder som kan kopplas ihop med cykling. Kanske väcks gamla minnen eller så får du ta del av en historia du inte kände till. Bläddra bland bilderna och se vårt tidigare cykel-Luleå.

Logga för firandet av Luleå 400 år som stad. På loggan syns texten 400 år, 1621, 2021 samt Luleå.

Svenska Cykelstäder är en förening bestående av kommuner, regioner och organisationer som målmedvetet arbetar för ökad och säkrare cykling.

Ordinarie medlemmar är 30 svenska kommuner och 3 regioner som samtliga är riksledande inom arbetet för attraktivare vardagscykling.

Målsättning är att öka andelen cykelresor, förbättra förutsättningarna för att cykla och att höja cyklingens status bland de aktörer som är aktiva inom transportsektorn på kommunal, regional och nationell nivå.

Läs mer på Svenska cykelstäders sida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Cykelstäders gemensamma vision är att 50 % av alla resor som är kortare än 5 kilometer ska ske med cykel.

Svenska cykelstäder märket

Cykelplanen kopplas till Luleå kommuns Vision 2040 och Översiktplan som bland annat säger att Luleås invånare ska ha god och jämlik hälsa och att Luleå inte ska ha någon klimatpåverkan 2040. Översiktsplanen säger dessutom att vi ska prioritera hållbarar resor som sker till fots, med cykel och med kollektivtrafik.

Genom fyra strategier stävar cykelplanen efter att bidra till att uppnå de övergripande målen och tydliggöra vad Luleå behöver satsa på.

 • Cyklingens status ska vara hög i kommunen
 • Cykelvägnätet i Luleå ska kännetecknas av hög kvalitet - Året om
 • Det ska vara enkelt, tryggt och trevligt att cykla i Luleå
 • Det ska höras, synas och kännas att Luleå är en cykelstad

Cykelplanens syfte är att skapa tydliga mål samt strukturera vilka åtgärder som krävs för att uppnå dessa. Planen ska också fungera som underlag för verksamhets- och budgetplanering.

För att veta att det arbete som görs utvecklas i riktning mot målen är det viktigt att regelbundet följa upp och utvärdera de åtgärder som genomförts.

Ett verktyg för detta kan vara att varje år genomföra ett cykelbokslut som stäms av mot de mål, åtgärder och nyckeltal som föreslås i denna plan. I cykelbokslut ska följande redovisas:

 • Genomförda åtgärder i cykelplanen
 • Cykelflödet i vissa punkter
 • Ny, upprustad och totalt antal km cykelväg
 • Olycksstatistik för cyklister
 • Resultat i Cykelfrämjandets kommunvelometer
 • Andel skyltade cykelvägar
 • Antal nya allmänna cykelparkeringar i centrum
 • Andra viktiga cykelhändelser under året

Sidan uppdaterades den 22 maj 2024