Luften i Luleå

Luften i Luleå

Luftföroreningar förkortar medellivslängden mer än olyckor i trafiken. Det dör fler människor av luftföroreningar än i trafikolyckor i Sverige. Medellivslängden i Sverige beräknas förkortas med minst sex månader på grund av luftföroreningar. Det kan jämföras med trafikolyckor som förkortar medellivslängden med ungefär en månad.

De känsliga människorna är fler än vad man kan tro. Det beräknas att var fjärde vuxen svensk har astmatiska besvär eller astma. Barnen är också känsliga eftersom de andas mer i förhållande till sin vikt än vuxna och kan dessutom få en sämre lungfunktion längre fram i livet.

Handlingsplan för att förbättra luften

Med anledning av att miljökvalitetsnormen för kvävedioxid (NO2) har överskridits i Luleå centrum så har Luleå kommun beslutat om ett åtgärdsprogram. Den utgör ett samlat aktivitetspaket som förväntas resultera i att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid ska klaras till år 2020. Här kan du läsa om Handlingsplan för att förbättra luften i Luleå.

Luftmätningar i centrum

Stadsbyggnadsförvaltningen, avdelning miljö och bygg (tidigare miljökontoret) i Luleå mäter luften i gatunivå på Sandviksgatan.

Här kan du följa luftmätningarna

Sidan uppdaterades den 21 juli 2022