Möte

Foto: Carl Dwyer

Kommunala råd

Kommunfullmäktige i Luleå har beslutat att inrätta fyra kommunala råd med syfte att främja dialog och ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte mellan Luleå kommuns beslutsfattare och den målgrupp respektive råd representerar.

De kommunala råden är invandrarrådet, landsbygdsrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Varje råd består av 3 ledamöter från kommunstyrelsen och ett antal företrädare för föreningar och intresseorganisationer som representerar målgruppen för rådet. Dessa råd ska bland annat tillföra kommunal verksamhet och planering intresseorganisationernas perspektiv samt ge representanterna i respektive råd möjlighet att påverka kommunens fortsatta utveckling.

I kommunen finns därutöver ett trygghets- och folkhälsoråd vilket fungerar som ett forum för samverkan mellan kommunen, polisen, regionen och andra aktörer i trygghets- och folkhälsofrågor.

Kommunala råd

  • Invandrarrådet
  • Landsbygdsrådet
  • Pensionärsrådet
  • Tillgänglighetsrådet

Invandrarrådet

Daniel Smirat, kommunstyrelsen (ordförande)
Emmeli Nybom, kommunstyrelsen (vice ordf)
Bertil Bartholdsson, kommunstyrelsen (2:e vice ordf)
Edmon Fadel Dhwash, Syriska föreningen
Ali Valizadeh, HOMA
Lorena Cruz, IKF Esperanza
Lisa Kakar, föreningen Aurora
Ahmed Algaf, Kurdiska föreningen
Pirjo Fredriksson, Finska föreningen
Åsa Koski, Luleå kommun

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar Invandrarrådet 221019.docx Word, 21.6 kB. 21.6 kB 2022-11-07 09.41
Minnesanteckningar Invandrarrådet 220622.docx Word, 23.3 kB. 23.3 kB 2022-06-23 10.06
Minnesanteckningar Invandrarrådet 220427.docx Word, 22.5 kB. 22.5 kB 2022-06-17 14.11
Minnesanteckningar Invandrarrådet 220218.docx Word, 22.2 kB. 22.2 kB 2022-03-03 14.05
Minnesanteckningar Invandrarrådet 211210.docx Word, 20.9 kB. 20.9 kB 2021-12-14 09.25

Landsbygdsrådet

Anja Johansson, kommunstyrelsen (ordförande)
Erland Nilsson, kommunstyrelsen (vice ordf)
Ylva Mjärdell, kommunstyrelsen, (2:e vice ordf)

Norrbyarna:
Johanna Lundmark, Niemisel
Anna Säthergren, Högsön
Marianne Holmfrid-Johansson, Södra Prästholm

Mittbyarna:
Jenny Hallergren-Norlin, Persön
Per Nordgren, Sundom
Ann-Sofi Öberg, Brändön-Örarna

Sörbyarna:
Marika Vesterlund, Avan
Miriam Boman, Klöverträsk
Angelica Elvelin, Ersnäs

Skärgården:
Erika Hansson, ordf skärgårdsföreningen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar Landsbygdsrådet 20220913.pdf Pdf, 203.5 kB. 203.5 kB 2022-10-06 12.10
Minnesanteckningar Landsbygdsrådet 220607.pdf Pdf, 143.4 kB. 143.4 kB 2022-06-23 10.04
Minnesanteckningar Landsbygdsrådet 220215 inklusive bilagor.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2022-03-18 14.09
Minnesanteckningar Landsbygdsrådet 210908.pdf Pdf, 646.9 kB. 646.9 kB 2021-10-19 08.27
Minnesanteckningar Landsbygdsrådet 210413.pdf Pdf, 636.9 kB. 636.9 kB 2021-04-22 13.32

Pensionärsrådet

Fredrik Hansson, kommunstyrelsen
Jens Lundqvist, kommunstyrelsen
Carola Lidén, kommunstyrelsen
Lars Forsell, SPF
Annika Sandberg, SPF
Sven-Eric Sterner, PRO
Hans Roslund, PRO
Vanja Åkerström, PRO
Ingrid Norberg, SKPF
Maine Carlsson, Vision
Berta Malo, Vision
Kerttu Myllykoski, Finska föreningen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar Pensionärsrådet 20220920.pdf Pdf, 254.5 kB. 254.5 kB 2022-10-06 12.12
Minnesanteckningar Pensionärsrådet 20220524.pdf Pdf, 219.8 kB. 219.8 kB 2022-06-22 15.59
Minnesanteckningar Pensionärsrådet 20220330.pdf Pdf, 202.9 kB. 202.9 kB 2022-05-10 08.33
Minnesanteckningar Pensionärsrådet 20220120.pdf Pdf, 219.1 kB. 219.1 kB 2022-03-03 14.05
Minnesanteckningar Pensionärsrådet 20211201.pdf Pdf, 202.7 kB. 202.7 kB 2021-12-14 09.26

Tillgänglighetsrådet

Maritha Meethz, kommunstyrelsen (ordförande)
Peder Lundqvist, kommunstyrelsen (vice ordf)
Samuel Ek, kommunstyrelsen (2:e vice ordf)

Funktionsrätt Luleå:
Jan Bramberg
Ragna Rönnbäck
Birgitta Alstergren
Christer Rönnlund
Maritha Henriksson
Marja Liisa Åström, SRF
Thomas Tillberg, SRF
Liz Wennberg

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 20220217.pdf Pdf, 389.1 kB. 389.1 kB 2022-03-14 15.38
Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 20211130.pdf Pdf, 401.2 kB. 401.2 kB 2021-12-10 08.34
Minnesanteckningar Tillgänglighetsrådet 20210818.pdf Pdf, 259.1 kB. 259.1 kB 2021-09-30 14.30

Sidan uppdaterades den 16 januari 2023