Möte

Foto: Carl Dwyer

Kommunala råd

Kommunfullmäktige i Luleå har beslutat att inrätta fyra kommunala råd med syfte att främja dialog och ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte mellan Luleå kommuns beslutsfattare och den målgrupp respektive råd representerar.

De kommunala råden är invandrarrådet, landsbygdsrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Varje råd består av 3 ledamöter från kommunstyrelsen och ett antal företrädare för föreningar och intresseorganisationer som representerar målgruppen för rådet. Dessa råd ska bland annat tillföra kommunal verksamhet och planering intresseorganisationernas perspektiv samt ge representanterna i respektive råd möjlighet att påverka kommunens fortsatta utveckling.

I kommunen finns därutöver ett trygghets- och folkhälsoråd vilket fungerar som ett forum för samverkan mellan kommunen, polisen, regionen och andra aktörer i trygghets- och folkhälsofrågor.

Kommunala råd

 • Invandrarrådet
 • Landsbygdsrådet
 • Pensionärsrådet
 • Tillgänglighetsrådet

Invandrarrådet

Evelina Rydeker (MP), ordförande
Fredrik Bruhn (S), vice ordförande
Ylva Mjärdell (L), 2:e vice ordförande
Edmon Fadel Dhwash, Syriska föreningen
Ali Valizadeh, HOMA
Lorena Cruz, IKF Esperanza
Lisa Kakar, föreningen Aurora
Ahmed Algaf, Kurdiska föreningen
Pirjo Fredriksson, Finska föreningen
Åsa Koski, Luleå kommun

Landsbygdsrådet

Fredrik Hansson (S) ledamot tillika ordförande
Ulrika Lundberg (V) ledamot
Samuel Ek (KD) ledamot

Pensionärsrådet

Fredrik Hansson (S), ledamot tillika ordförande
Evelina Rydeker (MP), ledamot tillika 1:e vice ordf
Carola Lidén (C), ledamot tillika 2:e vice ordf

Intresseorganisationernas företrädare:

Visions seniorsektion

 • Maine Carlsson, ordinarie
 • Ann-Christin Lahti, ordinarie
 • Ann-Katrine Stark, ersättare

SPF seniorerna

 • Lena Rantakyrö, ordinarie
 • Lars Forsell, ordinarie
 • Gudrun Hägg, ersättare

PRO Samorganisation

 • Eva Bergström, ordinarie
 • Nils-Levi Johansson, ordinarie
 • Birgitta Eriksson, ordinarie
 • Sven Eric Sterner, ordinarie
 • Carita Ek, ersättare
 • Elisabet Bergman, ersättare
 • Hans Roslund, ersättare
 • Folke Bergman, ersättare

Finska föreningen

 • Kerttu Myllykoski

SKPF avdelning 68

 • Ingrid Norberg, ordinarie
 • Inez Thomasson-Olofsson, ordinarie
 • Kerstin Hellgren, ersättare
 • Staffan Ek, ersättare

Tillgänglighetsrådet

Mathias Karvonen (V) ledamot tillika ordf
Anja Johansson (S) ledamot tillika 1:e vice ordf
Arne Nykänen (C) ledamot tillika 2:e vice ordf

Intresseorganisationernas företrädare

Funktionsrätt Luleå

 • Birgitta Alstergren
 • Eva Sandström
 • Eva Isaksson
 • Christer Rönnlund
 • Sven Reinholdt

SRF Luleå Lokalförening

 • Anna Kallin
 • Eleonore Forslund

DHR Luleå

 • Margareta Lindblom
 • Alexandra Kumppani

Arbetsordning för tillgänglighetsrådet Pdf, 204.5 kB.

Sidan uppdaterades den 7 juni 2024