Möte

Foto: Carl Dwyer

Kommunala råd

Kommunfullmäktige i Luleå har beslutat att inrätta fyra kommunala råd med syfte att främja dialog och ömsesidigt informations- och kunskapsutbyte mellan Luleå kommuns beslutsfattare och den målgrupp respektive råd representerar.

De kommunala råden är invandrarrådet, landsbygdsrådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet. Varje råd består av 3 ledamöter från kommunstyrelsen och ett antal företrädare för föreningar och intresseorganisationer som representerar målgruppen för rådet. Dessa råd ska bland annat tillföra kommunal verksamhet och planering intresseorganisationernas perspektiv samt ge representanterna i respektive råd möjlighet att påverka kommunens fortsatta utveckling.

I kommunen finns därutöver ett trygghets- och folkhälsoråd vilket fungerar som ett forum för samverkan mellan kommunen, polisen, regionen och andra aktörer i trygghets- och folkhälsofrågor.

Kommunala råd

  • Invandrarrådet
  • Landsbygdsrådet
  • Pensionärsrådet
  • Tillgänglighetsrådet

Invandrarrådet

Evelina Rydeker (MP), ordförande
Fredrik Bruhn (S), vice ordförande
Ylva Mjärdell (L), 2:e vice ordförande
Edmon Fadel Dhwash, Syriska föreningen
Ali Valizadeh, HOMA
Lorena Cruz, IKF Esperanza
Lisa Kakar, föreningen Aurora
Ahmed Algaf, Kurdiska föreningen
Pirjo Fredriksson, Finska föreningen
Åsa Koski, Luleå kommun

Landsbygdsrådet

Ordförande: Fredrik Hansson
Samuel Ek
Ulrika Lundberg

Norrbyarna:
Johanna Lundmark, Niemisel
Anna Säthergren, Högsön
Marianne Holmfrid-Johansson, Södra Prästholm

Mittbyarna:
Jenny Hallergren Norlin, Persön
Urban Manér, Sundom
Mats Lendholm, Smedsbyn.

Sörbyarna:
Marika Vesterlund, Avan
Miriam Boman, Klöverträsk
Angelica Elvelin, Ersnäs

Skärgården:
Kjell Eriksson, skärgårdsföreningen.

Pensionärsrådet

Fredrik Hansson, kommunstyrelsen
Jens Lundqvist, kommunstyrelsen
Carola Lidén, kommunstyrelsen
Lars Forsell, SPF
Annika Sandberg, SPF
Sven-Eric Sterner, PRO
Hans Roslund, PRO
Vanja Åkerström, PRO
Ingrid Norberg, SKPF
Maine Carlsson, Vision
Berta Malo, Vision
Kerttu Myllykoski, Finska föreningen

Tillgänglighetsrådet

Maritha Meethz, kommunstyrelsen (ordförande)
Peder Lundqvist, kommunstyrelsen (vice ordf)
Samuel Ek, kommunstyrelsen (2:e vice ordf)

Funktionsrätt Luleå:
Jan Bramberg
Ragna Rönnbäck
Birgitta Alstergren
Christer Rönnlund
Maritha Henriksson
Marja Liisa Åström, SRF
Thomas Tillberg, SRF
Liz Wennberg

Sidan uppdaterades den 22 november 2023