Luleåförslaget

Luleåförslaget är en tjänst där du kan påverka Luleå kommuns utveckling. Alla privatpersoner kan lämna förslag genom att logga in och beskriva vad du vill att kommunen ska göra för att förbättras eller utvecklas.

Kommunen har avsatt 2 miljoner kronor per år för att genomföra förslagen. Förslagen ska handla om att förbättra närområdet, möjliggöra ett aktivt fritidsliv eller utveckla Luleå kommun i en positiv riktning som ligger i linje med Vision 2040.

Tänk på att när du skickar in ditt Luleåförslag så blir det en allmän handling som andra kan få ta del av vid begäran. Skriv därför endast sådant du vill dela med dig av till andra. 

Så går det till

 1. Ett förslag lämnas in via Luleå kommuns webbplats och publiceras på hemsidan som inkommet förslag.
 2. En tjänsteperson på kommunen gör en första bedömning av förslaget då vi sorterar ut sådana förslag som i stället ska behandlas som en synpunkt, felanmälan eller om förslaget handlar om något som ligger utanför kommunens ansvar. Om förslaget inte går vidare återkopplar tjänstepersonen till den som skickat in förslaget.
 3. En arbetsgrupp av tjänstepersoner går igenom de förslag som kommit in, för dialog och återkopplar till den som skickat in förslaget. Gruppen tar ett beslut om att genomföra förslaget eller säga nej till förslaget.
 4. De förslag som får nej av arbetsgruppen kan gå vidare till kommunfullmäktige för politisk prövning.

Frågor och svar om Luleåförslaget

Alla kan lämna in ett förslag, oavsett var man är bosatt. Föreningar, organisationer eller sammanslutningar av annat slag kan däremot inte lämna in ett Luleåförslag. Förslagen lämnar du direkt på webben via vår e-tjänst för Luleåförslaget. Du loggar in i e-tjänsten med e-legitimation.

Om du inte har möjlighet att använda vår e-tjänst kan du lämna in ditt förslag på papper till Luleå kommuns servicecenter. Om du lämnar in ditt förslag på papper ska du uppge namn, adress och gärna en e-postadress om du vill veta vad som händer med ditt förslag.

Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en sammanfattning. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra. Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv motiven till ditt förslag. Du kan lägga till kompletterande information som dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

När du skickat in ditt förslag kan det ta upp till en vecka innan det publiceras. Vi kommer även att granska om förslaget följer riktlinjerna.

Det kan hända att ditt förslag inte publiceras, till exempel om:

 • Förslaget strider mot svensk lag, är diskriminerande eller på annat sätt olämpligt.
 • Förslaget inte ligger inom kommunens ansvar.
 • Förslaget rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd.
 • Förslaget rör ansökningar om bidrag i olika former.

Vi publicerar inte bilder där personer går att identifiera (bilden raderas men förslaget läggs ut).

Ett förslag kan gå vidare till politisk prövning i kommunfullmäktige om:

 • arbetsgruppen föreslår att säga ja till förslaget, men kostnaden ryms inte inom budgeten på 2 miljoner
 • arbetsgruppen tycker att ett förslag är intressant men att det kräver vidare utredning av en nämnd
 • arbetsgruppen sagt nej till förslaget men den som skickat in det önskar en politisk prövning.

Medborgarförslag innebär att de som är folkbokförda i en kommun kan väcka ärenden i kommunfullmäktige. Det är cirka 200 kommuner i Sverige som infört detta. I Luleå kommun har vi i stället Luleåförslaget, som är en möjlighet för privatpersoner att lämna in förslag på ett liknande sätt. Till skillnad från medborgarförslag hanteras Luleåförslag först i en grupp av tjänstepersoner. Det innebär att processen går snabbare än för traditionella medborgarförslag och det är enklare för kommunen att genomföra de idéer som kommer in. Om gruppen av tjänstepersoner säger nej till ditt förslag, kan du ändå begära att det ska prövas politiskt, i kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterades den 12 mars 2024