Landsbygdsutveckling

Landsbygdsutveckling bild

Foto: Anita Westman

När landsbygden växer och har ett bra samarbete med staden blir hela kommunen starkare. Därför satsar vi på landsbygdsutveckling i Luleå. Tillsammans med våra byautvecklingsgrupper har Luleå kommun en gemensam vision om hur en levande landsbygd ska se ut i framtiden.

En positiv tillväxt och utveckling av landsbygden i samverkan med staden skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i hela kommunen. Landsbygden har ett flertal vackra sevärdheter samt natur- och kulturmiljöer som är väl värda att bevara.

Luleå landsbygd definieras som området utanför Luleås stadsbygd. De flesta byar ligger ca 30 km från Luleå centrum. Byarna längs Råne älvdal och Vitådalen i kommunens nordligaste del samt Klöverträsk i sydväst ligger på längre avstånd, ca 40–80 km. De stadsnära byarna Södra Sunderbyn, Rutvik, Bensbyn, Kallax, Hertsölandet och Björsbyn räknas också till landsbygden. På landsbygden bor ca 19 000 av kommunens ca 76 000 invånare.

96% av kommunens totala landyta är landsbygd varav 10% är på öar. Eftersom Luleå är en kustkommun med skärgård finns stränder både som fastlandsstrand och östrand. Den sammanlagda strandsträckan är ca 1 400 km, av vilken en fjärdedel räknas som påverkad strand.

Sidan uppdaterades den 24 september 2019