Krisberedskap

Foto: Thomas Henrikson, MSB.

Krisberedskap och civilt försvar

Kommunerna ansvarar för samma verksamheter under kris och krig som de ansvarar för i vardagen, såsom äldreomsorg, vattenförsörjning, räddningstjänst och skola. Luleå kommun arbetar därför kontinuerligt med att utveckla sin förmåga att hantera olika samhällsstörningar.

Beredskapsveckan

Beredskapsveckan är en årlig informationsinsats som ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. 2024 genomförs den vecka 39, 23-29 september. Luleå kommun har deltagit i kampanjen sedan starten 2018. Aktuellt program för årets aktiviteter presenteras i augusti.

Beredskapsveckan är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Den samlar en bredd av olika aktörer, som kommuner, civilsamhälle, branschorganisationer, myndigheter och näringsliv till en gemensam insats. Veckan hette tidigare Krisberedskapsveckan.

Luleå kommun har deltagit i krisberedskapsveckan sedan starten 2017.

2019

Under 2019 arrangerades bland annat en föreläsningskväll med två av Sveriges mest populära föreläsare inom krisberedskap, Anna-Maria Stawreberg och Herman Geijer. Läs artikeln i Vårt Luleå. Länk till annan webbplats.

Samhällsstörningar och kriser

Exempel på samhällsstörningar och kriser som en kommun bör ha beredskap för är extremt väder, problem med dricksvatten och avlopp, strömavbrott, telestörningar och utsläpp av farliga ämnen.

Arbetet med civilt försvar handlar om att vid krigshot eller krig kunna skydda och säkerställa viktiga samhällsfunktioner, som för en kommun kan vara räddningstjänst, dricksvattenförsörjning och avloppssystem.

Program för krisberedskap och civilt försvar

Mer information om Luleå kommun arbete med krisberedskap och civilt försvar under perioden 2019-2022 finns i Luleå Kommuns program för krisberedskap och civilt försvar Pdf, 1.5 MB..

Skyddsrum i Luleå kommun

I Luleå kommun finns det många skyddsrum. I kommunen finns totalt 700 skyddsrum och cirka 75 000 platser, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

På Luleå kommuns webbplats finns en skyddsrumskarta för skyddsrum i Luleå och Råneå tätorter. Kartan är kopplad till MSB:s officiella skyddsrumskarta men är ett bra komplement om den ena eller andra webbplatsen ligger nere.

Sidan uppdaterades den 19 juni 2024