Mark och exploatering i Luleå

Här finns information om kommunens mark- och exploateringsfrågor.

Du hittar information om köp och försäljning av fastigheter och villatomter men även exploateringar, arrenden och övriga nyttjanderätter.

Mark för verksamheter

Mark för fritidshus

Försäljning av fastigheter och bostadsrätter

Tomtkö för småhus

Markanvisningar

Tomträtter

Upplåtelse av mark

Information om fastigheter för industriändamål finns under Näringsliv.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 27 oktober 2023