Mark och exploatering i Luleå

Här finns information om kommunens mark- och exploateringsfrågor.

Du hittar information om köp och försäljning av fastigheter och villatomter men även exploateringar, arrenden och övriga nyttjanderätter.

Information om fastigheter för industriändamål finns under Näringsliv.

Vid frågor kontakta vår kundtjänst: 0920-45 30 00

Sidan uppdaterades den 27 januari 2023