Bostadsanpassning

Bostadsanpassningsbidraget är ett kommunalt bidrag som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning. Med stöd av bostadsanpassningsbidrag kan du göra de anpassningar i ditt boende som är nödvändiga för att du ska kunna fungera i ditt dagliga liv.

Vem har rätt till bostadsanpassningsbidrag

Bidraget är avsett för personer med alla typer av funktionsnedsättningar.

Du kan söka bidrag om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du bor i lägenhet eller hyr ditt hus behöver du godkännande från hyresvärden respektive bostadsrättsföreningen för att genomföra anpassningen.

Vad ges bostadsanpassningsbidrag till?

Du kan göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar. Det handlar om att du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in och ut ur bostaden.

Bostadsanpassningsbidraget lämnas för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov. Exempel på anpassningar:

  • Ta bort trösklar
  • Ramp till entrén
  • Bredda dörröppningar
  • Förstärka fast belysning i kök och badrum
  • Portautomatik

Reparation och service
Bidrag kan lämnas för reparation och besiktning av teknisk utrustning eller av specialutrustning som har bekostats med bostadsanpassningsbidrag. Bidrag lämnas inte för sådana åtgärder som bedöms som normalt bostadsunderhåll.

Bidragets storlek

Bidragsbeloppet ska motsvara en skälig kostnad för de beviljade åtgärderna. Om du väljer en annan lösning än vad kommunen föreslagit måste du själv betala eventuella merkostnader för detta. Vid eget utförande får du bidrag för materialkostnad mot uppvisande av kvitton, men inte för eget arbete.

Kan jag få bostadsanpassningsbidrag om jag flyttat?

Det är viktigt att du väljer bostad med stor omsorg. För att få bostadsanpassningsbidrag för kostnadskrävande åtgärder när du flyttat krävs att det finns särskilda skäl till valet av bostad. Tänk på att särskilda regler gäller vid flytt och byte av bostad.

Ansök om bostadsanpassningsbidrag

Avdelning miljö och bygg handlägger bostadsanpassningsbidrag i Luleå kommun.

Bifoga intyg 

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. Arbetsterapeuten eller annan sakkunnig utformar ett sådant intyg.

Ring Kundcenter, telefonnummer 0920-45 30 00, för att komma i kontakt med arbetsterapeuten eller fysioterapeuten inom ditt bostadsområde.

Läs mer om vad som händer när du har skickat in din ansökan

Högt tryck hos bostadsanpassningen!

Just nu har vi mycket att göra och du kan därför få vänta lite längre än vanligt innan du får besked från oss.

Har du frågor?

Kontakta oss på bostadsanpassningsenheten.

Du kan ringa oss bostadsingenjörer alla vardagar kl. 13.30 - 14.30 eller skicka e-post till oss så återkommer vi till dig så snart vi kan.
Telefon: 0920-45 30 00
E-post: bostadsanpassning@lulea.se

  • Fredrik Vennberg, bostadsingenjör
  • Malin Sundqvist, bostadsingenjör

  • Elisabet Bäckström, administratör


Sidan uppdaterades den 11 april 2024