Ansök om insatser enligt LSS

Du som har en varaktig fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan ansöka om hjälp utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Målet är att tillgodose dina behov i det dagliga livet för att ge dig bra levnadsvillkor och ett så självständigt liv som möjligt.

Har du rätt till insatser?

Du kan få insatser enligt LSS om du har:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder orsakad av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande.

Ditt behov av stöd är utgångspunkten för bedömningen av vilka insatser du kan få.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på 0920-45 30 00 om du har frågor om insatser.

Sidan uppdaterades den 17 januari 2023